Aardse waarheid is een begrip dat min of meer gelijk staat met echtheid, geldigheid, juistheid. Het woord ‘waar’ wordt in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. Dit staat in contrast met iemand die met opzet onwaarheid spreekt, en dus liegt. Aardse waarheid schrijft men ook wel toe aan een levenshouding, ethiek of politiek systeem. Wat aardse waarheid precies betekent is vaak onderwerp van discussie. De vraag naar de aard van waarheid is van belang omdat de mens prefereert te geloven in dat wat waar is en spontaan niet in staat lijkt te zijn te weten wat waar is en wat niet, want de meningsverschillen spreken boekdelen, terwijl van al dergelijke meningen wordt beweerd dat ze ‘waar’ zijn.

Aardse waarheden kunnen persoonsafhankelijk zijn: de uitspraak ‘spinazie is lekker’ geldt voor de een wel, voor de ander niet. De uitspraak: ‘deze persoon houdt van spinazie’, houdt daar rekening mee. Er bestaan ook universalistische opvattingen waarmee er gestreefd kan worden naar een aardse “overkoepelende waarheid” die in alle omstandigheden geldt, en die ogenschijnlijk tegenstrijdige waarheden op een hoger niveau met elkaar probeert te verzoenen.

Aardse “absolute waarheid” kan gedefinieerd worden als “de onbuigzame werkelijkheid”; het zijn de vaststaande en onveranderlijke feiten van de werkelijkheid. Het is bijvoorbeeld een vaststaand en onveranderlijk feit dat er met absolute zekerheid geen vierkante cirkels bestaan en dat er met absolute zekerheid geen ronde vierkanten bestaan.

De eeuwige ultieme waarheid wordt door de aardse mens net zo beoordeeld als de aardse waarheid. Ik merk dat aan de reacties die ik soms tijdens mijn zendingsdrang krijg. Als ik namelijk over Joseph Smith en het Boek van Mormon vertel twijfelen vrijwel de meeste mensen, sterker nog, de meesten weigeren zelfs het Boek van Mormon aan te nemen laat staan dat ze het willen bestuderen.

Ik ben mijn hele leven op zoek geweest naar de ultieme waarheid. Ik heb tot mei 2002, ik was toen 55 jaar oud, al de beginselen en leerstellingen die ik tot dan had onderzocht als vals afgewezen. Ik ben blijven steken in het mormonisme iets wat ik totaal niet vrees en ook geen bedenkingen bij heb. Ik heb geconstateerd dat al hun leerstellingen en hun zienswijze met die van mij overeenkomen.

Ik heb in mijn oprechte gebeden tot God om een boodschapper gevraagd die mij kon vertellen welke kerkelijke religie Zijn ware kerk op aarde is en Hij stuurde twee zendelingen naar mij toe. Ik ben bij deze kerk gekomen zonder buidel of male, terwijl het mij ook niet is gelukt om, via andere aardse of religieuze invalshoeken of logica, die religie te weerleggen. Ik heb uiteraard ook hun aanspraak op gezag onderzocht en mijn conclusie is dat deze godsdienst voor mij de ultieme goddelijke waarheid bevat en ik heb deze dan ook oprecht aanvaard, ongeacht de gevolgen. Deze ultieme waarheid is eeuwig net zoals God eeuwig is, net zoals ook de mens eeuwig is.

Nu ik lid van deze kerk ben en als tempelwerker in mijn verhoging redelijk ben gegroeid zal ik dus altijd deze ultieme goddelijke waarheid verkondigen en verdedigen. Daarom schrijf ik columns die ik via www.Laatstebedeling.nl, www.columnschrijven.nl, www.plazilla.com en Facebook de wereld in stuur. Als verdediger van deze waarheid ga ik met niemand daarover in discussie want iedereen kan dit in zijn gedachten uitvorsen en de zelfde conclusies trekken die ik heb getrokken.