Abortus (Arte) Provocatus, ook wel Abortus Provocatus Lege Artis of opzettelijke vruchtafdrijving genoemd, is de medische term voor het voortijdig afbreken van een zwangerschap door (medisch) ingrijpen. In het Nederlands wordt meestal kortweg de term abortus gebruikt voor deze handeling. Het woord ‘abortus’ betekent in de medische terminologie alleen voortijdige geboorte of miskraam. Een miskraam wordt door medici dan ook wel aangeduid als een ‘spontane abortus’. De volledige term abortus Provocatus komt uit het latijn: aboriri = vergaan of verloren gaan en provocare = oproepen.

     Het verhinderen van de innesteling van een bevruchte eicel door het innemen van de morning-afterpil  wordt door sommigen ook beschouwd als een vorm van abortus Provocatus.

     Er zijn vrouwen en jonge meisjes die twijfelen of ze een abortus laten doen. Ze hebben onder andere symptomen van stress of paniek omdat ze niet weten wat ze moeten  doen. Dan zegt bijvoorbeeld het verstand het één en het gevoel het ander. Het is goed om te praten over dilemma’s en om in overweging te nemen wat zwangerschap en een kind krijgen in het algemeen betekent. Hoe kun je na de geboorte  de toekomst opnieuw vormgeven? Hoe ziet je leven eruit als je een zwangerschap uitdraagt? Is er ook een vader voor het kind?

     Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft eens gezegd: Met dat begrip van en eerbied voor het leven, betreuren wij het dat in oorlogen zovelen sneuvelen. De cijfers zijn schokkend. In de Eerste Wereldoorlog sneuvelden er acht miljoen militairen. In de Tweede Wereldoorlog sneuvelden er 22 miljoen militairen. (Zie The New Encyclopedia Britannica, 15de ed. (1998), ‘World Wars, The’.) In deze beide oorlogen, die samen veertien jaar duurden, kwamen in totaal minstens dertig miljoen soldaten om. De miljoenen burgerslachtoffers zijn buiten beschouwing gelaten.

     Die cijfers zinken in het niet vergeleken met een andere oorlog die jaarlijks meer slachtoffers kent dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog samen. Uit wereldwijde rapporten blijkt dat er elk jaar ruim veertig miljoen abortussen worden verricht. (Zie Maria Cheng, ‘Abortion Just as Common in Nations Where It’s Illegal’, Salt Lake Tribune, 12 oktober 2007, p. A7. )

     Die oorlog, abortus genaamd, is een oorlog tegen de weerlozen en stemlozen. Het is een oorlog tegen de ongeborenen. Deze oorlog word wereldwijd gevoerd. De ironie wil dat in beschaafde landen waarin het menselijk leven in de regel in bescherming werd genomen, men nu wetten heeft aangenomen om deze praktijk toe te staan.

          Abortus is een ramp en indien het herstelde evangelie, in het leven van man en vrouw, een rol zou spelen zou abortus zelden nodig zijn of misschien wel helemaal niet. Indien mannen en vrouwen het herstelde evangelie van Jezus Christus zouden naleven, wat het geneesmiddel of het voorkomen van alle kwalen is, zouden er geen onwettige bevruchtingen plaatsvinden. Er is zulk een hechte verwantschap tussen het nemen van een leven en het nemen van een embryonaal kind dat wij het onbegrijpelijk vinden dat een sterfelijk mens het waagt die beangstigende verantwoordelijkheid op zich te nemen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.