Het salafisme is een ultraorthodoxe stroming in de islam, die staat voor een terugkeer naar de “zuivere islam”, zoals die ten tijde van de profeet Mohammed en door de vier recht geleide kaliefen in de eerste eeuwen na Mohammed is beleden. Vanuit Saudi-Arabië heeft het salafisme zich de laatste decennia ontwikkeld tot een wereldwijde beweging. Er bestaat zowel een niet-gewelddadig als een gewelddadig (jihadistisch) salafisme, die beide ook voorkomen in Nederland. Nu blijkt dat alle moslims een doelwit zijn voor het gewelddadige salafisme.

     Daarom zal het gewelddadige salafisme fabelachtig groeien. Politie en AIVD zijn, als dit zo doorgaat, niet meer in staat dit in de gaten te houden. En zo nestelt het kwaad zich onder de moslims die over de hele wereld verspreid zijn. Probleem jongeren zijn meer bevattelijk voor het gedachtegoed van het gewelddadige salafisme. Verboden vruchten smaken het best. Eigenlijk zou het salafisme in ons land verboden moeten worden maar dat maakt Nederland minder geloofwaardig want internationaal staan wij bekend om onze vrijheid van meningsuiting en religie.

     Als Nederland geen ruimte meer zou bieden aan salafisten dan zouden ze niet meer het werk kunnen verrichten waarvoor het bedoeld is. Maar de salafisten doen zich voor als een gewone islamitische moslimorganisatie en eisen daarmee hun recht op legaliteit. Hierdoor zullen zij buitengewoon groeien en steeds meer oncontroleerbaar worden. Hierdoor zijn salafisten werkelijk gevaarlijk en kunnen op de lange duur Europa in een burgeroorlog brengen. Hun ideologie zal op de lange duur de samenleving uit elkaar drijven.

     Het salafisme kan zeer moeilijk verboden worden. Maar al zouden zij verboden worden dan zouden zij alleen maar minder openbaar worden. Je kunt wel maatregelen nemen die betrekking hebben op hun verenigingsverbanden, buitenlandse bankrekeningen, openbaar hun gedachtegoed uitdragen, het verspreiden van eenzijdige informatie via internet, enz., maar in het geheim zijn ze niet te stoppen.

     De gevaren van bomaanslagen en etnische conflicten moet men serieus nemen maar ook de werking van onze rechtsstaat en democratische beginselen. We kunnen lang en kort praten maar we moeten de betekenis weten van een stroming die steeds groter wordt en die een gewelddadige hersenschim vertegenwoordigd. Ik schrijf dit tenslotte ook omdat ik recht heb op mijn vrijheid van meningsuiting. De opeenstapeling van allerlei ideeën die elkaar tegenspreken kunnen geen van allen baat hebben bij een gewelddadige geluidsterkte die boven alle andere uit gehoord wordt. Het openlijk verbieden van het salafisme lijkt mij de enige weg om hen uit de legaliteit te halen. Zij horen thuis in de onderwereld waar wij onze infiltranten op los kunnen laten. Maak islamkritiek onderdeel van de terrorismebestrijding, want daarmee beschermd Europa miljoenen moslims en niet-moslims voor terreur en intolerantie. Eigenlijk moet wij ze gewoon wegjagen.

     Verder maken de Europese inlichtingen diensten naar alle waarschijnlijkheid ernstige fouten. Een opeenstapeling van fouten zijn bij de terreuraanslagen in Frankrijk zichtbaar. Deze ernstige fouten moeten echt tot een fundamentele beleidswijziging leiden. Bij, bijvoorbeeld Mohammed Merah kwam men er veel te laat achter dat hij een salafist en een radicaal jihadist was. (Zie Europa moet nu het salafisme en de salafisten aanpakken, Afshin Ellian.)