Daar zitten we dan, drie jaar later. Aan een tafel in Amsterdam, drie jaar later en al meer dan vijftien jaar samen. Op zijn Amsterdams ” bloedgabbers”. Recent werd hij zeer accuraat getypeerd; ” vuisten van staal en een hart van goud “. Sociaal maatschappelijk bewandelde we jaren lang de paden naast het geaccepteerde gebied. Paria waren we voor de gegoede burgerij. Sociaal maatschappelijke outcasts.

Your the outcast. Your the underclass. But you don’t care. Because your living fast.” Oasis – Bring it on down

Nog steeds weigeren wij mee te lopen in het algemeen maatschappelijk geaccepteerde. Eigen persoonlijkheden zijn we, niet beïnvloed door de algemeen heersende opinie of afstompende massa media. Maar volledig overtuigd van elkaar en onszelf. Authentiek tot op het bot. Onze regels, ons leven, open en bloot naar binnen en buiten. We leven, we voelen. Wij weigeren mee te gaan in de kleurloze massa forenzen. De dagelijkse gangbare middenmoot is immer ons angstbeeld. De angstaanjagende personificatie van het verafschuwde poldermodel. Hoe gemakkelijk het ogenschijnlijk ook is mee op te gaan in het gangbare. Om op te gaan in die grijze middenmoot.

Utrecht centraal, vrijdagavond spits. Dit station is voor mij het toonbeeld van de verindivilualiseerde samenleving. De blik omlaag, de ogen op de iPhone, de snelste weg naar huis, het ik als enige doel. Naar huis, naar vijf maal het zelfde doordeweekse patroon, de zelfde rit, de zelfde mensen, de zelfde geuren, de zelfde kleuren. Coupes en treinen vol RTL4 middelmaat. Een samenleving geprimed op niets anders dan oppervlakkige consumptie, gedachteloze inname van beeld en geluid, eten zonder te proeven. Opkijkend tegen mensen die enkel beroemd zijn van het beroemd zijn. Wie kan het ze kwalijk nemen, het is letterlijk en figuurlijk al zo oud als de weg naar Rome. Julius Caesar liet in Rome circus Maximus bouwen om zijn onderdanen te plezieren. Brood en spelen voor het volk.

We’re half awake in a fake empire “ The National – Fake Empire

Maar wij leven voor het onontgonnen gebied naast onze comfort zone. Het gebied waar grijs langzaam veranderd in kleur. Niet wetend welke kleur we gaan aantreffen. Een gedreven ontdekkingstocht naar het onbekende. De VOC mentaliteit 2.0. Binnen een jeugdige generatie die bestaat bij de gratie van online bevestiging zoeken wij onze weg naar een authentiek bestaan. Een bestaan dat drijft op gevoel en niet op bevestiging.

Midden in de stationshal realiseer ik het me, vanavond aan tafel realiseer ik het me. Het leven dat wij leefde, het leven dat wij leven. Het leven dat ons heeft gemaakt tot wat wij zijn, dat ons nog steeds iedere dag drijft. Het is gestoeld op loyaliteit, aan elkaar, aan onszelf en is aangedreven door onze drang naar voelen. Het groepsgevoel, de codes en boven alles de loyaliteit aan elkaar en de groep is wat ons bindt. Het is wat ons maakt tot de unieke persoonlijkheden die we zijn. Soms lijkt het wel of we authenticiteit proberen te verheffen tot een levensmotto. Wij doen geen concessies, niet aan elkaar, niet aan onszelf. Wij zijn het vleesgeworden loyaliteitsgevoel aan onze manier van leven. Beide hebben we maar een doel; voelen.

Vijftien jaar later, ieder op onze eigen manier maar beide even trots. Met trots weigeren we mee te draaien in de maatschappelijke ratrace. Voor ons geen drive naar status, geld of succes. Wij vinden het geluk in onszelf, elkaar, het voelen en de kracht en vertrouwen dat wij ontlenen aan de groep. Dit is wat ons bindt, dit is wat ons maakt, dit is onvoorwaardelijk, dit zijn wij. Vijftien jaar later zit ik aan tafel, vol trots en vertrouwen. Net als in de stationshal voel ik me zo krachtig. Niet langer twee losgeslagen projectielen maar inmiddels door de gegoede burgerij in hokjes geduwd als ” kakker ” en ” hipster “. Maar beide voelen we ons uniek, verbonden en trots. Ik voel me krachtig want ik voel, ik leef, ik ben. Al vijftien jaar buiten de paden, al vijftien jaar trots. Ik ben trots want ik leef.

” You’re just an analog guy in a digital world, aren’t you?! “ Hank Moody – Californacation “