BV Nederland

Gezocht. BV Nederland is op zoek naar een nieuwe CEO of een nieuwe Minister President, net hoe je wilt. Vele partijen staan in de rij om mijn stem voor zich te winnen. In 2008 had ik voor het eerst stemrecht en had een zeker gevoel van trots en pattriotisme. Anno 2017 is deze trots omgeslagen in een gevoel van ongeloof en lichte wanhoop. Wat heeft ervoor gezorgd dat mijn gevoel zo veranderd is? Ik zag Nederland als een land van gelijke kansen, een land waar je mocht zijn wie je was, hoe je wilde denken en mocht doen naar...

Lees verder