Auteur: Jan Cornelis

Lucifer

Vóór zijn val was Lucifer één van de grote vertegenwoordigers in het koninkrijk van Elohim en bekleedde een plaats naast Jehova, ja, naast Hem die deze aarde geschapen heeft en als Jezus naar de aarde kwam, ja de Zoon van God die toen ‘De Verlosser’ werd. Hij moet dus in het voorbestaan van de mens een schitterend en heerlijk wezen zijn geweest. “O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld.” (Zie Jesaja 14:12.) Dit zegt Elohim over hem: “Eens was jij een toonbeeld...

Lees verder

Het middelpunt van het heelal

James Ussher was een Ierse anglicaanse geestelijke die leefde van 4 januari 1581 tot 21 maart 1656. Hij was onder meer aartsbisschop van Armagh in Ierland. Ussher berekende aan de hand van het Bijbelboek Genesis het moment waarop de schepping plaatsvond en kwam uit op het jaar 4004 voor Christus. De zondvloed dateerde hij in 2348 v.Chr. Voor zijn tijdgenoten was daarmee de ouderdom van de aarde berekend. Vanaf eind zeventiende eeuw is er twijfel over deze wijze van datering. In andere godsdiensten wordt de aarde nog altijd beschouwd als eeuwig, in die zin dat zij er altijd geweest...

Lees verder

Zwerfjongeren in Nederland

Dat zijn er een hele boel. Alleen in Nederland zijn het er meer dan zevenduizend. Er blijken heel wat instanties te zijn die zich ermee bezig houden zoals: Het ministerie van VWS, de Federatie Opvang, het Leger des Heils, de Stichting Zwerfjongeren Nederland, de MOgroep, de Algemene Rekenkamer, de VNG en het IPO. Er zijn erbij die door hun ouders op straat zijn gezet, of van huis zijn weggelopen, die psychische problemen hebben en verslaaft zijn aan drugs. Vaak biedt ook de maatschappelijke opvang geen stabiele leefomgeving voor dergelijke jongeren. Er zitten jongeren tussen die een aantal jaren in...

Lees verder

De vakman aan het woord

Het schilderwerk was hoog nodig aan vernieuwing toe maar voordat de schilder zou beginnen moest eerst al het houtwerk grondig worden nagekeken. De ramen en stolpdeuren had ik al in de voorgaande dagen geïnspecteerd, hier en daar gerepareerd en een raam had ik tijdelijk vervangen voor een triplexplaat omdat het raam niet meer gerepareerd kon worden. Ik was, na overleg met Ward, die de baas was van het grote complex, met het raam naar bouwbedrijf De Wit gegaan om een prijsopgave te vragen voor een nieuwe en De Wit zou nog van zich laten horen. De ramen en stolpdeuren...

Lees verder

De rit ernaartoe

Zo rond de klok van vijf uur in de vroege avond waren de straatlantarens aangegaan. Niet lang daarna was ik thuis gekomen om mezelf even snel te douchen, om te kleden, mijn telefoonbeantwoorder af te luisteren, enkele telefoontjes te plegen, om snel wat te eten en twee uur later reed ik in mijn zilvergrijze Fort Taunus Giha 2.8 met zwartleren dak over de Regentesselaan in Den Haag. De koplampen van mijn auto hadden door de neerstromende regen minder effect in het uitzicht maar dat kon mijn spanning niet bederven. Ik was op deze zaterdagavond onderweg naar een voor mij...

Lees verder