Auteur: Jan Cornelis

De god van deze wereld

Toen Elohim Adam en Eva schiep stelde Hij hen tot hoofd van de schepping: “Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.”‘ (Zie Genesis 1:28.) Toen Adam door Eva via Satan in de hof van Eden verleid werd om van de verboden vrucht te eten, betekende dit meer dan alleen zijn val want ook deze aarde viel, waarbij de heerschappij van deze aarde over...

Lees verder

Het bewijs dat God bestaat

“Ja, er is wel iets”, zeggen velen als je hen vraagt of ze geloven in het bestaan van God. En dat “iets” is iets vaags. Atheïsten en veel geleerden, zoals natuurwetenschappers, historici, geologen, nemen aan dat God niet bestaat! Verder zijn er christenen die zondermeer aannemen dat God bestaat, maar in hoeverre, ook dát is voor velen een raadsel. Als we naar de ruimte kijken dan is het voor astronomen niet gemakkelijk geweest zich een beeld te vormen van de structuur van de Melkweg, want de Aarde maakt er zelf deel van uit. Ook wordt ons zicht op grote...

Lees verder

Aardse waarheid is anders dan eeuwige ultieme waarheid

Aardse waarheid is een begrip dat min of meer gelijk staat met echtheid, geldigheid, juistheid. Het woord ‘waar’ wordt in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. Dit staat in contrast met iemand die met opzet onwaarheid spreekt, en dus liegt. Aardse waarheid schrijft men ook wel toe aan een levenshouding, ethiek of politiek systeem. Wat aardse waarheid precies betekent is vaak onderwerp van discussie. De vraag naar de aard van waarheid is van belang omdat de mens prefereert te geloven in dat wat waar is en spontaan niet in staat lijkt te zijn te weten wat...

Lees verder

Ik doe niet meer mee!

Wij hadden een mooie vrijstaande dijkwoning, twee prachtige zonen en een paard, het huis stond op mijn naam en wij waren op huwelijksvoorwaarden getrouwd. Dat was uit veiligheidsoverwegingen omdat wij samen ook nog een juwelierswinkel gingen runnen die op haar naam stond, mocht dat een fiasco worden dan zou het huis niet meegesleurd worden in het debacle. De winkel leek op een broodjeszaak want de mensen stonden op hun beurt te wachten. Wij hadden een veelbelovende toekomst, zowel voor onszelf alsook voor onze twee zonen. Maar er waren uiteraard ook verplichtingen. De goederen waren in consignatie gegeven en onze...

Lees verder

Een uniek soort vriendschap

Het lidmaatschap van een kerk heeft voor een deel ten doel de geestelijke toestand van iemand te bevorderen. De omgang met elkaar is het belangrijkste middel waardoor dit bereikt kan worden. Door de omgang met elkaar, krijgen mensen met het zelfde doel en de zelfde aspiraties de kans elkander te verheffen en te versterken. Dit soort omgang stijgt ver uit boven het soort vriendschap dat men in maatschappelijke groeperingen of politieke partijen aantreft. Deze omgang is het herkenningsteken van de ware kerk want men treft het nergens anders aan. U vraagt zich ongetwijfeld af: Wat is die unieke vriendschap...

Lees verder