Wij leven heden ten dage in een tijd van oorlog en geruchten van oorlog, terrorisme en geniepige bomaanslagen afkomstig uit de Islamitische wereld. We hebben allemaal gehoord van Islamitische Staat, Al Qaida, Boko Haram en de Taliban. Verder hebben wij al jaren het conflict tussen Israël en de Palestijnen en Hezbollah in Zuid-Libanon in een onaflatend conflict. Dan hebben we nog het islamitische Pakistan met zijn atoombommen en binnenkort ook Iran, waardoor de behoefte van niet-moslims om de islamdoctrine en islamdoelstellingen over oorlog en vrede en alles daartussen zoals verdragen en diplomatie beter te begrijpen, uitermate dringend is geworden. Het geroep van in Nederland werkende imams dat islam vrede betekend kan niet meer geloofd worden. Toch?

Neem nou als voorbeeld het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Wat moet ik met Hamas die ‘vredesverdragen’ nastreeft, en die ook aanvaardt terwijl zij niet uit hun handvest het feit verwijderen dat het hun ultieme doel is Israël te vernietigen? Wat moet ik met het feit dat andere landen Israël steeds meer gaan demoniseren?

Om dit te begrijpen moet men de koran begrijpen die door Mohammed is voortgebracht. De islam heeft het er altijd maar over dat zij verkeerd begrepen wordt en verkeerd geïnterpreteerd wordt door ‘radicalen’, terwijl de koran in tegenstelling tot de meeste andere religies een duidelijk gedefinieerde religie voorschrijft die geen dubbelzinnigheid toestaat. Volgens de Sharia, de ‘Islamitische wet’, zijn verschillende daden, toegestaan, aanbevolen of zelfs verplicht en die het ‘gezond verstand’ en ‘algemene opvattingen’ over goed of slecht volledig uitschakelen.

Neem ‘liegen’. Volgens de Sharia is bedrog of misleiding niet alleen toegestaan, het is in sommige situaties zelfs verplicht. Bijvoorbeeld: moslims die moeten kiezen tussen het afzweren van het salafisme of anders het land uitgezet te worden, die moeten bedriegen door hun afvalligheid te veinzen. Veel draait rond de allesomvattende doctrine van taqiyya. Het geldt in de islamitische traditie van sjiieten, ismaëlieten en druzen als een toegestane gedragsregel om het geloof onder bedreiging of dwang te verbergen. Taqiyya is een theologisch concept binnen de islam en betekent ‘zich beschermen tegen’. Het leerstuk staat moslims toe om hun geloof te verbergen of te loochenen als ze voorzichtig moeten zijn, bedreigd of vervolgd worden. Vrijwel elke Islamitische stroming stemt ermee in en voert het uit.

Als een minderheidsgroep verspreid tussen haar traditionele vijanden heeft de islam historisch gezien meer ‘reden’ om te misleiden. Zij voelen zich in het huidige Europa omsingeld door hun historische vijanden – de christelijke ongelovigen. Het belangrijkste koranvers dat bedrog ten opzichte van niet-moslims bevestigt zegt: “Laat gelovigen (moslims) geen ongelovigen (niet-moslims) als vrienden en bondgenoten nemen in plaats van gelovigen. Wie dit doet zal geen relatie meer hebben met Allah – tenzij je alleen jezelf beschermt tegen hen uit voorzorg.” (3:28; andere verzen waarnaar wordt verwezen in de koran ter ondersteuning van de taqiyya zijn 2:173, 2:185, 4:29, 16:106, 22:78, 40:28.)

Voor mij staat het dus vast dat met moslims of islamieten geen afspraak gemaakt kan worden want als zij dit doen zullen zij geen relatie met Allah meer hebben. Hierdoor is de multiculturele samenleving volledig mislukt.