Wij hebben een wereld vol conflicten en overal op de aarde hebben mensen behoefte aan een boodschap van zekerheid en stabiliteit. Er schijnen veel overeenkomsten te zijn tussen het huidige tijdperk en de roerige oorlogsjaren. Wij worden vandaag de dag geconfronteerd met vele verbijsterende problemen. Naast belangrijke politieke problemen op internationaal niveau, maken we ook een van de moeilijkste economische perioden mee die we in vele tientallen jaren het hoofd hebben moeten bieden – het probleem van de bankencrisis en de financiële crisis is nog niet verwaterd of we zitten in een financiële crisis met Griekenland, de bonussencultuur en het persoonlijk financieel beleid wat velen bij schuldcredit doen belanden.

We hebben in de afgelopen tachtig jaar iedere fase van de economische cyclus meegemaakt. Velen hebben persoonlijke malaise gekend. Er is een nationale en een internationale malaise geweest, evenals perioden van recessie en inflatie. We hebben regelmatig zogenaamde oplossingen met iedere verandering in de economische cyclus zien komen en gaan.

Ik wil in deze column een poging doen u te laten delen in mijn waarneming van een bestendig en fundamenteel beginselen die, wanneer zij wordt opgevolgd, onder alle economische omstandigheden tot financiële zekerheid en gemoedsrust zal voeren. Ik wil een fundering leggen en een perspectief vaststellen, waarbinnen dit economische beginselen moeten worden toegepast. In het verleden, toen ik nog geen lid van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ was, heb ik mijn familie en andere geslaagde mannen gadegeslagen en ik heb toen besloten succes te boeken in het leven. Ik wilde een gesprek hebben met zoveel mogelijk geslaagde mensen om te bepalen wat hen deed slagen. Nu ik terugkijk op mijn ervaringen zoek ik nu eerst het Koninkrijk van Jezus Christus en Zijn gerechtigheid en dit wordt mij bovendien geschonken. (Zie Matteüs 6:33.)

Er zijn mensen die redeneren dat sommige mannen financieel voorspoedig zijn, doch niet eerst het koninkrijk zoeken. Dat is waar. Maar de Heer belooft ons niet louter materiële rijkdom als wij eerst het koninkrijk zoeken. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat dit niet het geval is. Ik heb ontdekt dat er geen enkele manier is om toch meer uit te geven dan ik verdien. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het niet de hoeveelheid geld is die iemand verdient wat gemoedsrust schenkt, als het goed kunnen beheren ervan. Geld kan een gehoorzame dienstknecht zijn, maar ook een harde leermeester. Zij die hun levensstandaard zo structureren dat er wat ruimte is, beheersen hun omstandigheden. Zij die net wat meer uitgeven dan zij verdienen, worden door hun omstandigheden beheerst. Zij zijn in slavernij. President Grant heeft lang geleden eens gezegd:

“Als er één ding is wat rust en tevredenheid het menselijk hart en het gezin zal schenken, dan is dat het zetten van de tering naar de nering. En als er één ding is wat afmattend en ontmoedigend is, dan is dat het hebben van schulden en verplichtingen waaraan men niet kan voldoen.” (Gospel Standards, Salt Lake City: Improuement Era, 1941, blz. 111.) De sleutel tot het minder besteden dan wij verdienen is heel eenvoudig – hij heet discipline. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.