Op een goede dag hield mijn computer het ineens voor gezien. Hij was compleet vastgelopen. Ik bracht hem naar de computerwinkel en die zei dat de harde schijf vervangen moest worden. Daarnaast was het tijdelijk geheugen van de computer aan een update toe. Ik vroeg aan de computerexpert of hij dan ook wat meer cache geheugen kon aanbrengen want dat zou mijn computer sneller moeten maken. Maar de expert zei dat dit niet kon want de software van mijn computer was niet in staat om de nieuwe hoeveelheid cachegeheugen aan te kunnen. Mijn computer functioneerde op het maximum van ‘wat mijn software’ aankon.

Hetzelfde geldt voor ons: wanneer een onderzoeker een getuigenis krijgt van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ wordt zijn geest vernieuwd. Hij wordt dan van binnenuit veranderd. (Hij is dan zogezegd geestelijk geüpdate.) Zo’n onderzoeker laat zich dan dopen want hij is dan helemaal veranderd want hij heeft het herstelde evangelie aanvaard en dat straalt van hem af. Hij heeft dan een ‘verandering van hart’ (Alma 5:26) ervaren, maar zijn software, zijn denken, is nog niet in staat om deze vernieuwing aan te kunnen. Daarom is het belangrijk dat hij zijn manier van denken verder gaat updaten. Dit is geen eenmalig proces, maar een constant proces. Net zoals we onze software niet eenmalig installeren, maar continue blijven vernieuwen.

Als hij verandering wil zien in zijn leven, op welk gebied dan ook, dan is het dus belangrijk om anders te gaan denken, (Romeinen 12:2) dat hij, samen met zijn nieuwe ge-loofsgenoten, niet meer van deze wereld zijn en voorwaarts streven in het voortgaande bekeringsproces, dat hij zich gaat voorbereiden op het priesterschap en de verordeningen van de tempel. Ja, zo’n onderzoeker is dan met recht ‘wedergeboren’, (Alma 7:14) alsof hij een nieuwe geüpdate harde schijf geïnstalleerd heeft gekregen.

In de afgelopen jaren heb ik na mijn bekering nagedacht over de woorden van de jonge zendelingen die mij het herstelde evangelie kwamen brengen. Ik heb over de rol, die een ‘machtige verandering’ in mijn hart en ‘geestelijk uit God geboren’ worden, nagedacht die spelen bij de aanvaarding van het herstelde evangelie. Ik ben tot de slotsom gekomen dat ze een belangrijke plaats innemen in het evangelie van Jezus Christus, en dat het niet slechts eenmalige, afgeronde ervaringen zijn. Ze bieden ons voortdurend de kans om ons bekeringsproces en onze individuele verfijning te verdiepen. Ze bereiden ons voor op het eeuwige leven.

Het doet er niet toe of onze geestelijke wedergeboorte plotseling of, gebruikelijker, of geleidelijk is. Hoewel het proces kan verschillen, is het resultaat hetzelfde. Er is geen verschil in de kwaliteit van de bekering. Voor iedereen die een machtige verandering van hart ondergaat, gaat dat vergezeld van gevoelens van vreugde en liefde, die de voorgaande pijnen van ongehoorzaamheid verdrijven. (Zie Alma 36:20–21.) Hoe goed is onze hemelse Vader! Hoe allesomvattend is de verzoening van zijn Zoon! Door gehoorzaam te zijn aan deze ware leerstellingen kunnen u en ik deelhebbers worden van een machtige verandering van hart en een geestelijke wedergeboorte, waarmee wij beslag leggen op de beloofde zegeningen van vrede, liefde, ware vreugde en de wil om voortdurend het goede te doen. En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.