Het is crisis.

Ook binnen de agrarische sector. Steeds meer bedrijven hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Sommigen zijn genoodzaakt om, ondanks  investeringen,  goede zorgen en al het harde werk, hun bedrijf stop te zetten. Jarenlange tradities overgedragen van vader op zoon gaan verloren. Stilletjes aan verdwijnen boeren bedrijven uit het Nederlandse straatbeeld.
Maar komt dat allenmaal door de crisis?

Vergrijzing in Nederland is een feit. Veel boeren hebben hun hele leven hard gewerkt en willen nu wel eens met pensioen. Maar tegenwoordig is het niet makkelijk om een boeren bedrijf te runnen en wat als zoonlief andere plannen heeft.  Veel boerderijen of een deel daarvan, bijvoorbeeld het vee of stukken land, worden verkocht. Het boeren bedrijf houdt op te bestaan en de boer kan genieten van zijn welverdiende rust. Dat klinkt een stuk beter dan failliet gaan door de crisis, toch?

Maar stoppen veel boeren er niet vervroegd mee doordat het werk ze bijna onmogelijk wordt gemaakt en de lol er voor velen toch echt af is. Denk aan alle regels die steeds weer veranderd en aangescherpt worden. Dit bestrijdingsmiddel mag niet, niet te veel antibiotica, de stallen moeten ruimer, niet te veel mest afvoeren enzovoort. Ergernissen van de bovenste plank zou je je voor kunnen stellen.
Toch is het natuurlijk is een goede zaak om stil te staan bij het milieu, dierwelzijn en duurzaamheid. Dat we blijven onderzoeken en innoveren is noodzakelijk voor een positief  toekomstbeeld en komst de samenleving ten goede. Het is niet alleen de overheid die hier op aandringt maar gelukkig dringt het besef dat we echt anders met onze omgeving om moeten gaan steeds vaker door binnen de samenleving en dus bij de consument anno 2014.

Wanneer mogelijk kiezen sommige boeren voor omschakeling naar biologisch, gebruiken de nieuwste technieken, maken gebruik van alle innovaties op de markt en, als er voldoende ruimte is,  breiden ze uit. De kleine bedrijven verdwijnen dus inderdaad langzaam.

Dus niet alleen de crisis, maar ook vergrijzing en marktontwikkeling  bedreigen het boeren vak zoals we dat van oudsher kennen. Is dit een slechte zaak?
De tijd zal het leren. Nederland is eigenlijk toch te klein om zoveel dieren te houden……..