Het is al jaren het geval dat het eigenlijk niet langer mogelijk is met de theorie van Charles Darwin aangaande de oorsprong van de soorten in te stemmen. De Darwinisme hypothese is nog steeds niet bewezen. Degenen die de evolutietheorie ondersteunen zijn van mening dat het een vaststaand feit is.

Als bewijs wordt aangevoerd dat bepaalde overblijfselen van vorige soorten zich vaak nog steeds in het lichaam van de volgende soort bevinden. De mens is bijvoorbeeld voorzien van een staartbeentje wat er op zou duiden dat onze voorouders een staart hebben gehad. Dit is echter geen bewijs maar een interpretatie, een idee, een theorie. De vergelijkende anatomie is als bewijs niet te gebruiken, want dat zou tevens impliceren dat alle vorige mannen soorten, waar de mens uit is ontstaan, melk hebben geproduceerd aangezien de menselijke man nog steeds over tepels beschikt. Als het dus gaat om de vergelijkende anatomie zijn er absoluut geen bewijzen, in ‘wat voor een overgang dan ook’, maar slechts veronderstellingen. De poging, om de overgangsvorm tussen dier en mens te vinden, is op een volslagen mislukking uitgelopen.

Het verheven geloof in God als onze geestelijke Vader, inspireert tot goede daden, maakt, dat wij onze vermogens tot nobele doeleinden aanwenden, maakt ons liefderijk, vriendelijk, heldhaftig, matigt onze zelfzuchtigheid en bevordert onze welwillendheid, stelt ons in staat de dood moedig onder ogen te zien, met een gevoel van triomf zelfs, daar het tevens in ons de hoop levendig houdt op een heerlijke opstanding en gelukkige onsterfelijkheid. Ja, bedenkt dat je een geestelijke zoon of dochter van God bent en dat je van Zijn eigenschappen in je draagt.

Stel dat hen, van wie het leven, naar ik geloof, in belangrijke mate werd beïnvloed door het besef van deze glorierijke waarheid, die een dergelijke grote overweldigende invloed op de ziel heeft, geleerd was: “Bedenkt, dat u de zonen bent van apen, dat u afstamt van een slijmerige cel of protoplasma, die ergens in een poel, miljoenen jaren geleden, op geheimzinnige wijze het leven ontving uit een onbekende bron”, zouden zij dan ook die hoogte hebben bereikt? Nee, dat denkbeeld is voor mij veel moeilijker te aanvaarden dan de openbaringen van de Heer, die ons zeggen, dat God onze geestelijke Vader is en dat wij eeuwige wezens zijn.

Het leven, dat in ons is, is een deel van de levenseeuwigheid en is een geschapen geest in een sterfelijk lichaam, wat ons tegenwoordig wezen vormt, dat door een alwijze Vader is bestemd om grotere intelligentie op te nemen. Goddelijke openbaringen wijzen uit dat het materiaal, waarvan onze lichamen en onze geesten zijn gemaakt, is genomen van de ongevormdematerie, de eeuwige stof, die in de onmetelijke ruimte van het heelal aanwezig is. Intelligentie is net zo eeuwig als tijd en ruimte, als stof en kracht en is onvernietigbaar.

“Ook de mensen was in het begin bij God”, zegt de openbaring aan Joseph Smith. “De mens was eveneens in den beginne bij God. Intelligentie, of het licht der waarheid, werd niet geschapen of gemaakt, en dit kan inderdaad ook niet. Alle waarheid is onafhankelijk in die sfeer, waarin God ze heeft geplaatst, om zelfstandig te handelen, evenals alle intelligentie; anders zou er niets bestaan. LV 93:29-30.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.