Toen ik dertien jaar oud was werd ons landje geleidt door personen die risicomijdende verantwoordelijkheidsdragers waren zoals managers, zakenmensen, captain’s of industry en politici die in werk en leven gericht waren op status, succes en bovenal zekerheid. Het was een veramerikaniseerde elite en die vorm van levensstijl is sindsdien alleen maar wijder verspreid. De Amerikaanse manier van leven rond de jaren zestig van de vorige eeuw waren meer en meer in het teken van organisatorische planning komen te staan. Bedrijven waren in toenemende mate gebureaucratiseerd, in hun streven naar winst, succes en zekerheid en deze normen en praktijken waren ook overgeslagen naar de Amerikaanse samenleving als geheel.

Deze planmatige bedrijfsvoering bracht winst, succes, veiligheid en zekerheid waar de elite enthousiast aan deel nam. De bedrijfskundige opleidingen aan de universiteiten brachten nieuwe mensen voort die zich enthousiast onderwierpen aan persoonlijkheidstesten en door de grote rol van psychologische experts en adviseurs werd de nieuwe organization Man gecreëerd. Niet lang daarna maakte ook de vrouw hier deel van uit.

Tegenwoordig zijn leiderschap en ontwikkeling cruciale factoren om een organisatie wendbaar te houden en in tijden van verandering de juiste koers te laten varen. Iedere manager of specialist krijgt in zijn of haar loopbaan ermee te maken en moet in zijn of haar organisatie de mensen met leiderschapstalent op de juiste plek weten te krijgen, zoeken in de eigen organisatie naar talenten die zich nog willen ontwikkelen of misschien zelf daarvoor in aanmerking willen of vinden komen.

Persoonlijk leiderschap begint heden te dage bij de persoon zelf en de eerste stap naar effectief leiderschap begint met nadenken, bezinnen en bewust worden van de eigen drijfveren en het effect daarvan op de omgeving. Zo werkt er tussen de fysiotherapeuten op Amaris Gooizicht een jonge vrouw die met aandacht, toewijding en moed steeds effectiever wordt in zowel haar werk als ook als leidster tegenover de vrijwilligers. Een vrouw dus met een prachtige toekomst.

Met mijn drie echtscheidingen heb ik helaas geen enkele zegen kunnen tellen die daar uit voortvloeide want voordat ik zover was stond ik al weer met lege handen. Nu denk ik ook dat het misschien de verkeerde benadering was om te kijken waar ik dankbaar voor was, want het was toen heel moeilijk voor mij om een dankbare houding te ontwikkelen, terwijl het nu voor mij belangrijk is geworden om mijn zegeningen te tellen want ik weet nu dat het er veel zijn.

Toch geloof ik niet dat God van mij verwacht dat ik minder dankbaar ben in tijden van beproeving dan in tijden van overvloed en gemak. In feite is er in de meeste Schriftteksten geen sprake van dankbaarheid voor iets, maar wordt er gesuggereerd dat ik een algehele houding van dankbaarheid behoor te hebben.

Het is nu ook veel makkelijker voor mij om dankbaar te zijn want nu gaat mijn leven van een leien dakje. Ik kan nu gelukkig dankbaarheid zien als een houding, een manier van leven die niet afhankelijk is van mijn omstandigheden. Met andere woorden, ik richt mij niet meer op dankbaarheid voor iets, maar op dankbaarheid in mijn omstandigheden, wat die ook mogen zijn.