Darwin

Er voer een replica van de Beagle, het schip waarop Darwin in 1831 voer. Helaas was Darwin nu niet meer aan boord. Jammer. Ik zou hem graag vragen willen stellen.
Waarom heeft de mens, als enig zoogdier een gat in de ribbenkast vlak onder het borstbeen, iets wat de aap, waar wij van af zouden stammen, niet heeft? En zwevende ribben wat onze harige voorvader ook niet bezit, en het z.g. “Zwaardvormig aanhansel” van het borstbeen? Kwam uit dat gat misschien Eva, weggenomen vlak onder Adams hart vandaan opdat zij elkaar zouden liefhebben?
Waarom heeft de vrouwtjesgorrilla een veel korter en wijder geboortekanaal en weegt haar baby maar 1500 gram ? Waarom is het geboortekanaal van de vrouwtjesmens veel nauwer en weegt haar baby ca, 2500 tot 3000 gram? Is dat misschien omdat zij in smart kinderen moest baren?
Waar kwam de LIEFDE vandaan en op welk moment in de evolutie ontstond die? Tijdens het keiharde, niets ontziende gevecht om te overleven, de Strugle for live? Waarom stort mens en dier zaad? Op welk moment in de evolutie ontstond dat vermogen? Als iets uit niets kan ontstaan, dan is dat zaad toch niet nodig?
Wie gaf Darwins vader het genot van het “orgasme” waardoor hij gedrongen werd zijn zoontje te verwekken. Ontstond dat toevallig in de evolutie, gelijk jeuk aan de neus? Of is het een beloning voor de opdracht “Weest vruchtbaar?
Waar kwam al het water op aarde vandaan. Een aarde, die voor 70% uit water bestaat? Uit de gloeiende gasbol die deze aarde eerst was? Hoe kon die vuurspuwende bol zoveel water baren?
Hoe ontstonden de ontelbare wonderen in de natuur? Waarom kan de mens glimlachen en de aap nog steeds niet?
Nog veel meer zou ik Darwin willen vragen. Mijn geest is er vol van. .Slechts één wonder uit de velen wil ik hier beschrijven. Het wonder van vogel Koekoek!
De Koekoek, die zoals bekend haar eieren in het nest VAN EEN ANDER VOGELPAAR DEPONEERT, GAAT MET WELHAAST DUIVELSE LISTIGHEID TE WERK.! De vogel verrast zo’n 10 a 12 vogelparen met háár ei. Maar… ieder ei is aangepast aan de eieren van het gastpaar! De Rietvink krijgt een vreemd Koekoeksei dat een bedrieglijke nabootsing is in kleur, tekening en afmeting van het eigen legsel. Idem de Heggemus, enz. enz. Het vreemde ei lijkt zó echt, dat het vogelpaar er meestal intrapt! Ook, omdat het aantal eieren van hún legsel klopt. Want tegelijk dat de Koekoek in haast háár ei legt, pikt ze er een ander uit!
Haar jong gaat meedogenloos te werk. Reeds op de dag van zijn geboorte, gaat het kaal en al, druk aan de slag en werkt de eieren en reeds uitgekomen jongen der pleegouders, zonder pardon over de rand van het nest. Het blinde, kale jong heeft daartoe een soort gleufje in de rug, waarin prachtig een ei past. Het wurmt zich daaronder en werkt het er zo uit. Nu komt alle zorg en voedsel het snel groeiende Koekoeksjong ten goede. Het ouderpaar werkt en vliegt zich uit de naad om de onverzadelijke vreemdeling te voeden.
Toen Darwin over deze gang van zaken vragen werden gesteld, wist hij niets anders te antwoorden dan :Ja, er gebeuren nu eenmaal veel wonderen in de natuur”
Ik wil besluiten met nog een ei! Is het overleg, opgedaan in het verloop der evolutie of goddelijk inzicht gegeven aan het redeloze dier, dat een broedende vogel er toe aanzet regelmatig de eieren te keren, opdat het embryo niet vastgroeid aan de schaal? Aanhangers van Darwin mogen het zeggen!

Th.G.Baalman
Salonstempel 3 1241 HS Kortenhoef

Nog een vraag. Als de aarde van de zon afstamd, weggeslingerd van een vurige bol van onvoorstelbare hittte, waar komt dan de ontzaglijke watervloed vandaan, de onmetewlijk diepe oceanen, meren en rivieren? Kan vuur water baren?

[email protected]

 

 

TheoBaalman

Ik ben geboren op 18 april 1927 te Naarden. Dat was een goed bouwjaar waarin ook de oude T-Fords werden gemaakt en die waren niet kapot te krijgen. Van jongs af ben ik een Godzoeker en draag dat te pas en te onpas uit. Ik tracht dat met wat humor te doen, omdat ik vast geloof dat onze hemelse Vader ook humor heeft. Sinds 1977 ben ik lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en ben zo'n beetje de enige Do-it-self-Mormoon van Nederland, omdat ik zonder tussenkomst van de zendelingen, na het lezen van het Boek van Mormon mij aanmeldde bij de Kerk met de vraag of ik gedoopt kon worden. Ik doopte zelf 13 mensen. Ik schreef boeken, stukjes (4 x in de STER - een Kerk-magazine) en verschillende columns. De boeken die ik schreef zijn o.a. 'Snippers van Leven', 'De Geest der Waarheid', 'Essenties van geloof', 'Leringen der wijsheid', 'Humor in de Bijbel' en daarnaast schreef ik gedichten. Ik ben tweemaal gehuwd en heb één zoon (overleden 4 maart 2012) en twee dochters; allen lid van de kerk.Een kleindochter was op zending in Engeland, een kleinzoon is op zending in Polen en een derde gaat nog op zending.

Meer Columns van mij - Website