Wanneer een land zijn jonge, kloeke zonen naar een ver land stuurt zoals dat tijdens de oorlog tussen Amerika en Vietnam, waar zij geen familie hebben en geen stappen worden ondernomen om te voorkomen dat zij de meisjes van Vietnam zwanger maken waardoor zo’n  kwart miljoen of meer kinderen vaderloos blijven, niet aanvaart worden door hun oosterse bloedverwanten en ook niet door hun nieuwe blanke verwanten, dan is het leven waarlijk gecompliceerd en de wereld rot. Abortus komt dan op grote schaal voor en ‘gewin en vernietig’ schijnt dan de leuze te zijn.

     Wat kan het herstelde evangelie hiertegen doen? In ieder geval zouden er geen ongewenste kinderen zijn, geen vaderloze kinderen, geen moeders die zich zwaar belast voelen en geen kinderen die opgroeien terwijl iedereen hen afwijst.

     Wij spreken van verontreiniging over afgewerkte oliën in de rivieren, van zwerfvuil zoals blikjes, plastic flessen wat niet te vernietigen is en oud papier. Maar ook oude auto’s en spuitmiddelen, verf, rook en het afval van industrieën om er maar een paar te noemen. Maar verontreiniging vindt niet alleen plaats in het stoffelijke leven. De grotere en meer ernstige verontreiniging vindt plaats in het geestelijke en mentale stadia van het leven. Er is ontucht, losbandigheid, pornografie en geslachtsziekten. Overal neemt de verontreiniging van de menselijke geest toe en hun zielen worden bezoedeld.  Het antwoord hierop is reinheid wat een evangeliewet is in de leer van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ namelijk: Gij zult geen overspel bedrijven of gij zult geen seksuele overtredingen begaan of gij zult niet schuldig zijn aan onfatsoenlijk vrijen of iets dergelijks doen. Wanneer reeds de derde generatie leeft voor de seks en veel reclameboodschappen in die taal omzet, wat kan dan van zo’n volk nog verwacht worden?

     De belangrijkheid en noodzaak van deugd, van oprechte deugd, van totale deugd is even oud als de bewoonde wereld. Indien wij het verslag hadden zouden wij waarschijnlijk ontdekken dat Kaïn in het wilde weg leefde want het gebeurd zelden dat grote misdaden niet door anderen vergezeld worden. Aan het begin, in Genesis 37, in de eerste hoofdstukken van de geschiedenis van het mensdom, hebben wij het verheven voorbeeld van Jozef die rein en kuis was en liever in kerkers leed dan zich over te geven aan een verdorven, rijke en betoverend mooie vrouw. Wanneer wij mannen hebben die naar vergelegen landen gaan op zakenreis of in de oorlog, of zeeman zijn op de wilde vaart, of gewoon om te reizen en hun deugd behouden, dan zullen wij eindelijk een wereld hebben die vooruitgang maakt.  

      Deugd is een denk- of gedragspatroon dat op hoge zedelijke normen is gebaseerd. Het omvat kuisheid en zedelijke reinheid. Deugd begint in het hart en het verstand. Het wordt thuis gekoesterd. Het is de opeenvolging van duizenden kleine beslissingen en daden. Deugd, een woord dat we tegenwoordig niet vaak meer horen, betekent goed zijn in zedelijke zin, de voortdurende gezindheid het goede te doen en te bevorderen en het slechte na te laten. Deugdzame vrouwen en mannen bezitten een rustige waardigheid en innerlijke kracht. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.