In tegenstelling met de denkwijze van enkele filosofen en mensen van deze tijd, is het doel van de mens om zowel hier op aarde als ook in het hiernamaals te leren vreugde en blijdschap te ondervinden. De vreugde en blijdschap van het herstelde evangelie is anders dan die welke in het algemeen door de wereld bedoeld wordt. Het herstelde evangelie wordt ook wel “blijde boodschap” genoemd want  het is het middel waardoor de mens uiteindelijk celestiale vreugde en bevrediging kan verwerven. Lehi werd geleerd dat zij die de geboden bewaren het voorrecht kunnen hebben te nuttigen van de vrucht van de boom des levens. Lehi vertelde dat deze vrucht buitengewoon grote vreugde schenkt aan hen die ervan willen nemen. De vruchten van naastenliefde en gerechtigheid schenken zeer zeker een vreugde die men ook kan ondervinden in het herstelde evangelie van Jezus Christus en dat is een vreugde die de wereld niet kent want zij komt als een gave van de heilige Geest. (Zie Alma 36:24.)

Een van de vruchten of vreugden die men in het herstelde evangelie kan ondervinden houd verband met zendingswerk. Als een lid of zendeling van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ werkzaam is in het verkondigen van het herstelde evangelie ondergaat hij een vreugde die slechts op weinig andere manieren kan worden verkregen. De meeste fulltime zendelingen die belangeloos twee jaar van hun leven geven om in de verste uithoeken van de aarde het evangelie te prediken en mensen in het herstelde evangelie te onderrichten ondervinden het wonder dat die twee jaar de gelukkigste van hun leven worden. Geen enkele fulltime zendeling(e) die zijn of haar taak volbracht heeft betreurd de opoffering die gedaan zijn want er komt een vreugde over hen die bij geen ander werk gekend wordt. Bovendien vindt er een persoonlijke ontwikkeling plaats waar zij, ongeacht wat de toekomstige bezigheden ook zullen zijn, hun hele leven profijt van zullen hebben.

God zegenen de mannen en vrouwen van Zion dat zij voort mogen gaan om zichzelf  en van hun middelen vrijelijk te geven voor deze zaak. Om op deze wijze deel te hebben aan de buitengewone vreugde die ontstaat wanneer zij zielen tot Christus brengen en het fundament leggen voor de eeuwigdurende vreugde en blijdschap welke tot hen komt die de werktuigen waren om het licht der kennis en waarheid te brengen.

De wereld bevindt zich over de volle breedte in moeilijkheden. Er zijn mannen en vrouwen die rondkijken en op zoek zijn naar ‘wat hun vreugde en vrede zal brengen’. Er is waarheid uit de hemel geopenbaard, en het is die waarheid, namelijk het herstelde evangelie, die het geneesmiddel voor al hun kwalen zou zijn als de wereld die maar zou kennen want het is het enige wat hun in dit leven vreugde en vrede zal brengen. De kerken van de wereld proberen, op hun eigen wijze, vrede in het mensenhart te brengen. Ze hebben vele verdiensten en vele waarheden, en brengen veel goeds tot stand, maar ze zijn niet door God ingesteld noch hebben hun priesters goddelijke bevoegdheid. De ‘heiligen der laatste dagen’ zijn de enigen die van onze hemelse Vader het gezag hebben gekregen om de verordeningen van het herstelde evangelie te bedienen. De wereld heeft ons nodig en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.