Matteüs heeft in zijn eerste hoofdstuk aangetoond dat Jezus Christus de Zoon van David is. (Matteüs 1:1, 6.) Dan schrijft hij in hoofdstuk twee over het bezoek van de heidense wijzen die kwamen om Hem te huldigen. Dit herinnert ons aan een gebeurtenis in het Oude Testament, waarbij de zoon van David (Salomo) met geschenken wordt gehuldigd door een vooraanstaand iemand uit de heidenen, namelijk de koningin van Seba (1 Koningen 10:1-13). De geschenken van de wijzen – goud, wierook en mirre – doen denken aan de twee geschenken van de koningin van Seba, namelijk goud en specerijen (1 Koningen 10:10). In Psalm 72:10-11, 15 en Jesaja 60:5-6 wordt gerefereerd aan deze schenking door de koningin van Seba om de toekomstige gift van de volken aan de Messias uit te drukken. De schenking door de koningin van Seba is een voorafschaduwing, en de schenking door de wijzen is een voorvervulling waarbij de Zoon van David op Zijn troon zal zitten en de volken hun geschenken zullen brengen. Als derde geschenk bracht zij ook edelstenen mee.

Het is nu precies de parallel tussen deze twee gebeurtenissen (de komst van de koningin van Seba en de wijzen uit het oosten), en de hierbij geciteerde verzen waarin het over de koningen van de volken gaat, die ervoor verantwoordelijk is dat in de traditie de magiërs veranderd zijn in koningen (begin 3e eeuw).

Matteüs neemt deze gebeurtenis bewust op in zijn evangelie, om zo te laten zien dat Jezus Christus wel degelijk de Messias is. Des te sprekender wordt het, wanneer hij in hoofdstuk 12:42 de volgende woorden van Jezus optekent: “De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier!” Zo maakt de Heer Jezus, koning Salomo tot een type van Hemzelf. In beide gevallen is er zegen voor het volk van de Koning, in beide gevallen is er een tempel in Jeruzalem, in beide gevallen regeert de Koning in vrede, en in beide gevallen bieden de volken hun geschenken aan.

Zoals het passend was bij de geboorte van een koning, brachten de wijzen geschenken mee. Het waren stuk voor stuk geschenken die in een doorsnee Joods huisgezin niet te vinden waren. Goud was het geschenk bij uitstek voor mensen met koninklijk bloed, een geschenk dat een koning waardig was. Goud sierde rijkelijk de tronen en de paleizen van de koningen in het oosten en in het Midden-Oosten.

Wierook was een kostbaar hars die werd afgescheiden door bomen in Arabië. Het werd door de priesters gebruikt bij de offeranden. In de Bijbel wordt wierook bijna altijd verbonden met de eredienst (Exodus 30:34-38; Leviticus 2:1-16; 6:15; Numeri 5:15; Nehemia 13:5, 9).

Mirre wint men door de bast van de plant te doorsteken, zodat de plant een wit- gomhars gaat afscheiden, die door contact met de buitenlucht rood wordt. Mirre werd gebruikt bij het zalven van het lichaam voor de begrafenis. Zo bracht Nicodemus mirre mee om het lichaam van Jezus te zalven (Johannes 19:39-40). Een zondares had al eerder mirre uitgegoten over het hoofd van Jezus, met het oog op Zijn begrafenis (Matteüs 26:6, 12; Marcus 14:3, 8; Johannes 12:3, 7). De mirre spreekt van het lijden en sterven van de Koning (Oude Sporen) en dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.