Al deze prijsvechters en profiteurs van het milieuprobleem hanteren de oude formule der afpersers, die in deze tijd ook met succes door de heer Holleeder werd toegepast. Een op zichzelf staand vrij klein probleem of gevaar opblazen tot gigantische proporties, hun slachtoffer daar bang mee maken en zich vervolgens aanbieden als redder, uiteraard tegen forse, steeds hoger wordende betaling. Houdt echter in het oog dat velen van hen (de goede en oprecht bezorgde mensen niet te na gesproken) in de eerste plaats er op uit zijn hun zakken te vullen en eigen bestaansrecht te bewijzen, door overdreven onheilsboodschappen rond te bazuinen en zo, een gerieflijk, rijk leventje te leiden.
De milieuproblematiek, is een winstgevende zaak geworden. Dure wetenschappers verdienen 1000 euro per dag en verblijven wekenlang in luxueuze 3 sterrenhotels. Er zijn grote aantallen zwaar gesubsidieerde stichtingen, organisaties, verenigingen enz., de een heeft nog een fraaier naam dan de andere, Wereldnatuurfonds, Greenpeace, Actie-groepen, Milieu-Defensie (hoe komen zij er op!), die constant om geld bedelen via door de belastingbetaler betaalde dure STER-reclames, met vorstelijk betaalde directeuren, hoofden, bestuurders, deskundigen enz., die allen het milieu en de bescherming daarvan hoog in het vaandel hebben staan.
Kortom, het milieu is verworden tot een wereldwijde uiterst lucratieve zaak, een grote boom met begeerlijke vruchten waar de milieuactivisten naar hartenlust van plukken. Zij allen roepen, om de brode wil, onheil over ons hoofd en de wereld af. En de gemiddelde Nederlandse Oen betaalt gehoorzaam zijn opcentjes, toeslagen, heffingen, accijnzen, rijdt rond met katalysatoren, zamelt batterijtjes chemische prutsdingetjes in, vult grauwe, grijze en groene containers en prevelt constant over het HEILIGE MILIEU gelijk vroeger de nonnentjes Wees Gegroetjes, dit tot vreugde van de overheid en de struikrovers in Den Haag, die tevreden al die centjes opstrijken en naarstig zinnen om ons nog meer geld af te tappen, gezien kortelings gedaan voorstel iedere Nederlander jaarlijks 350 euro milieubelasting te laten betalen.
Maar… ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel’ luidt een oud spreekwoord. Tegenwoordig hoort men hen niet meer praten over die zure regen, stervende bossen en koraalriffen, gat in de ozonlaag enz. De onzinnigheid daarvan kwam vanzelf aan het licht. Zo zal het ook weer gaan met hun nieuwste vondst, dat broeikaseffect, smeltende ijskappen en daardoor stijgende zeespiegel. Want wát blijkt? De polen smelten niet en de temperatuur op Antarctica daalt nog steeds. Ook groeit haar ijslaag en neemt toe in dikte (Telegraaf 5-2-2007). Vreemd omdat de Zuidpool óók bij de aarde behoort. En… hun beweringen van stijging der zeespiegel door het smelten van ijs, zijn onlogisch. Want nuchter bekeken zal het precies andersom gaan. Dus niks geen stijging der zeespiegel, maar juist… daling! Hoezo? Wel 90% van de ijskap bevindt zich ónder water en maakt deel uit van de watermassa. Daar ijs een grotere massa heeft dan water (zet een emmer water tot de rand gevuld een nacht bij strenge vorst buiten en er zit een grote kop ijs op) dan komt er dus meer ruimte voor water wanneer dat ijs smelt! (citaat van de heer Marcel de Breet).
Tot besluit. Er is zeker sprake van een toenemende vervuiling. Logisch. De wereldbevolking groeit, en ook de industriële activiteiten die daarmee gepaard gaan. Er dient opgetreden te worden tegen roofbouw op de natuur en vervuiling van het milieu en het uitroeien van diersoorten. Hulde en respect voor allen die zich daarvoor oprecht en zonder winstoogmerk voor inzetten. Maar de teneur van mijn stukje is dat de zaak schromelijk, ja misdadig, wordt overdreven. Er zijn kinderen die zelfmoord hebben gepleegd omdat zij geen toekomst mee zagen in een langzaam vervuilende wereld. En protest tegen hen die belang hebben bij die overdrijving. En protest tegen al die eenzijdige berichtgeving, gelanceerd door de Internationale Milieu-Industrie, die een politieke, of beter gezegd Nieuwe Religie is geworden met het doel mensen bang te maken en geld uit de zak te kloppen.
Laat u niet bang maken door die onheilspredikanten. Moeder Aarde kan heel veel incasseren. Eeuwenlang en nog dagelijks spuwen vulkanen enorme massa’s gloeiend gas, roet, stof en lava uit, zonder dat zij er veel hinder van ondervind. Sterker nog! Zij heeft dat stof hard nodig om regen te doen vallen. Iedere regendruppel heeft als kerntje een stofdeeltje. Zonder dat stofje zou de druppel zich niet vormen. Wie zijn auto heeft gewassen, ziet na een regenbui duidelijk zo’n stofje in een regendruppel zitten. Heel de stikstofuitstoot of CO2 van alle auto’s, schoorstenen, fabrieken, industrie, vliegtuigen etc. van heel de wereld tezamen, stelt in de natuur net zoveel voor als een scheet van een olifant in een volle circustent, waar het hooggeëerd publiek geen snufje van opsnuift of ruikt! Overigens geloof ik als gelovig mens, dat er wel een vernietiging van deze wereld zal komen en dat weinig stervelingen over zullen blijven. Maar dat is een ander verhaal en geschiedt op een andere wijze dan die milieuprofeten voorspellen.

Theo Baalman