Over heel Europa krijgen, in de islamitische enclaves die inmiddels in grote Europese steden zijn ontstaan, islamitische gebruiken voorrang op gebruiken van niet-moslims. Zo wordt het kinderen op school, moslim of niet, verplicht gesteld halalgeslacht vlees te eten en in openbare zwembaden speciale dagen gereserveerd voor moslimvrouwen, waardoor niet-moslims uit de zwembaden worden geweerd.

Gedurende 1400 jaar lang probeert de islam West en Midden Europa in zijn greep te krijgen om hun verderfelijke godsdienst aan ons op te leggen. Tegenwoordig proberen ze het van binnenuit en zo lang er links-liberale regeringen aan het roer staan, zal er geen tegengas gegeven worden.

     In Engeland zijn ook islamitische enclaves ontstaan waar aan mensen die de islam niet praktiseren ook islamitische gebruiken worden opgelegd. Zo wordt in Yorkshire de verpleegsters van het ziekenhuis opgedragen de bedden van moslimpatiënten naar Mekka te draaien, vijf keer per dag. De kerstversiering van twee bureaus aan de ingang van het justitiepaleis in Brussel werden, zonder dat de moslimgemeenschap hierom gevraagd had, verwijderd. Dit is dhimmitude ten top, een nieuwigheid voor de al dan niet vrijwillige onderwerping van niet-moslims aan moslims.

De islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de islam voet aan de grond krijgt. Hoezo, zou de islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt? Het wordt dus de hoogste tijd dat Europese burgers zich massaal gaan verzetten tegen de uitverkoop van hun landen en het verkwanselen van hun vrijheid. We moeten dat niet willen en ons recht op zelfbeschikking handhaven door de immigratie van moslims te stoppen. Degenen die dit betitelen als “discriminatie” en “racisme” zijn te naïef om in te zien dat de Westerse beschaving door een wereldwijde Islamitische Jihad wordt aangevallen.

Een grote meerderheid in de islamitische landen ziet de overwinning van de moslims binnen Europa als onvermijdelijk dankzij geboortes en harde immigratie van moslims. Het was de Algerijnse president Boumédienne, die ooit zei: “We veroveren Europa door de moederschoot van onze vrouwen.” Als er niet snel iets gebeurd, zal de snel groeiende islamisering en tweedeling van de samenleving ook in Nederland de toekomst onomkeerbaar gaan bepalen.

Turkije is de leider van 200 miljoen Turkstalige moslims waarvan de helft Turks staatsburger is. Als Turkije wordt toegelaten tot de Europese Unie krijgen we onvermijdelijk een migratiestroom. Bovendien eisen dan andere islamitische volkeren en staten eveneens toegang.

Allerhande islamitische organisaties streven bewust naar de islamitische gettovorming in bepaalde wijken en buurten van onze grote Europese steden. Radicalisering onder jonge moslims, confrontaties tussen bewoners in wijken en tal van andere kwesties worden primair beschouwd als integratieproblemen, terwijl geweld tegen de niet-moslims onder moslimjongeren komt door het islamitisch geloof en door de constante antiwesterse opvoeding die mede door het salafisme wordt verspreid.

Verschillende Europese denkers die de islam kritiseren, moeten zich schuilhouden. We zien het antisemitisme toenemen en synagogen moeten als forten worden bewaakt. Het wordt steeds onveiliger en in dat kader is zwijgen verraad.