Ik was nog geen lid van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ en wat ik toen heel erg vond/vind is de situatie waar onze wereld door seksuele losbandigheid in terecht gekomen is. Doe daar de gevolgen van het feminisme bij, de abortuswetgeving, de homohuwelijken, dat pornografie wordt toegestaan, de pornografisering van de maatschappij, hoererij en de seksindustrie waarin heel veel geld wordt verdient, de enorme berg afval die er geproduceerd wordt, de klimaatsverandering, de natuurrampen die de mens zelf aan het veroorzaken is, enz., enz.. Ik kan hier echt boos over worden want door wetgeving blijkt dit allemaal mogelijk te wezen. Ik kwam toen in contact met Moslims en heb ook met hun over dee situatie gesproken. Zij gaven aan mij de Koran. In hoofdstuk 63, al-Monaafiqoen, wat betekend “De Huichelaars” las ik in vers 2t/m4. Ik citeer: Zij hebben hun eden tot een schild gemaakt; zo leiden zij mensen van Allah’s weg af. Hetgeen zij doen is zeker slecht. Dat is omdat zij het geloof omhelsden en daarna verwierpen. Derhalve is een zegel op hun hart gedrukt en zij begrijpen niet (meer). En wanneer gij hen ziet, behaagt hun uiterlijk u en indien zij spreken luisterd gij naar hen. Zij lijken op aangeklede stukken hout. Zij denken dat ieder gerucht tegen hen is. Zij zijn (uw) vijanden, neemt u daarom voor hen in acht. Allah’s vloek zij over hen! Hoe ver zijn zij afgewend (van de waarheid)!
     Bij het lezen van deze en ook andere citaten moest ik wel aannemen dat Mohammed een profeet was en dat dit een voorspelling is over de tijd waarin wij thans leven. Want hoe kon Mohammed ongeveer 600 jaar na Christus weten dat de huidige mens er behagelijk uit zou zien? dat de huidige mens goed bespraakt zou zijn? Dat de huidige mens lijkt op aangeklede stukken hout? Ik zie daar de etalagepoppen in waar de huidige mens de kleding die hij aanschaft op tentoongesteld ziet want de eerste etalagepoppen werden van hout gemaakt. Allah laat duidelijk weten dat hij de huidige verwerpelijke wetten niet eens wetten noemd maar eden waar de huidige wetgever zich achter verschuilt en dat zij op deze wijze van Allah’s wet worden afgeleid. Ik ervaar het ook dat hetgeen zij doen zeker slecht is. Dat hier in dit werelddeel eerst het geloof werd omhelst en daarna werd verworpen mag blijken uit het feit dat wij hier eerst de verzuiling hadden die daarna, beginnend met het feminisme, werd losgelaten. Hierdoor is een zegel op het hart gedrukt en wordt er niet meer begrepen zoals het hoort. De wetgevers van mijn land waren afgewend van de waarheid. En als klap op de vuurpijl: Zij zijn (uw) vijanden, neemt u daarom voor hen in acht. Allah’s vloek zij over hen!, wat mijn gebalde vuist alleen maar aanmoedigde. Deze koranverzen slaan heel duidelijk op de tijd waarin wij thans leven en daarom weet ik zeker dat Mohammed een profeet was. Nu kan ik zeggen dat ik door het lezen van de Koran alleen maar werd opgehitst en geeft het aan dat deze profetie nooit uit de zelfde bron kan komen dan waar de Bijbel, ‘Het Boek van Mormon’, ‘De Parel van Grote Waarde’ en ‘De Leer en Verbonden’ uit voortgekomen zijn.
De Heer Jezus Christus kwam niet met een zwaard, gevangenissleutels of wettige machten. Hij kwam niet met legers of munitie, maar met de wet der overreding en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.