Als baby heb je een Hemelse geur. Je ruikt naar de Hemel. Je bent als baby nog niet verbonden of gehecht aan de aardse zaken en aan mensen. Zodra je begint te groeien en je zintuigen gaat beginnen te gebruiken, kom je steeds verder af te staan van zelfloosheid. Verder af te staan van mededogen. Je hebt een huid om jezelf heen gekregen, waardoor je wordt afgescheiden van de ander. Wij zijn allemaal op zoek naar geluk en wij proberen dit veelal buiten onszelf te zoeken. Dit komt omdat onze zintuigen naar buiten gericht zijn. Ons hart, ons spirituele hart, wat zich achter ons borstbeen bevindt, is volmaakt vredig in zichzelf. Indien wij de keuze vanuit ons hart maken dan zullen wij onze zintuigen moeten beheersen hetgeen betekent dat ze ten dienst komen te staan van de volmaaktheid, de stilte in dit moment. de stilte in het nu. Om deze volmaaktheid te kunnen ervaren zullen wij moeten leren luisteren naar de stilte van het hart.

De onrust in ons, die zorgt voor een rusteloze geest; verlangen, woede, onwetendheid, trots, misleide twijfel en het vasthouden aan foutieve zienswijzen. Deze bevinden zich in onze eigen geest, ze ontstaan van binnenuit en kunnen door invloed van de buitenwereld aangewakkerd worden. Begrip hiervoor weten op te brengen kan door meditatie. In meditatie onze geest onderzoeken en ervaren. De buitenwereld hoeven wij hiervoor niet te veranderen. Onze eigen binnenwereld moeten wij herontdekken en die mee te nemen in onze buitenwereld. Zo kunnen wij de scheiding tussen buiten en binnen helemaal opheffen waardoor wij de oprecht vriendelijke mens worden, die wij eigenlijk altijd al waren.

De rusteloosheid zorgt ervoor dat wij niet zonder gedachten aanwezig kunnen zijn. Er bestaat een angst in ons dat wij iets te kort komen of tekort schieten waardoor wij teveel op onszelf gericht zijn. Wij maken hierdoor zelf gedachtespinsels die zorgen voor verwarring. Wij gaan onze energie aan de buitenwereld geven en blijven zelf volkomen uitgeput en futloos achter. Probeer de angst te onderzoeken in meditatie en wees hierdoor in het vervolg in staat in de stilte van je hart te blijven.

Meditatie is het disciplineren van de geest door geconcentreerd en alert te zijn. Dit zullen wij moeten ontwikkelen willen wij de chaos in onze geest verminderen. Net als topsport moet je dit voortduren oefenen. Begin met 5 minuten en bouw het rustig op.

Als wij de zienswijze van onze geest begrijpen, als wij zien hoe wij dingen waarnemen, dan zullen wij ons realiseren dat wij ons de hele tijd aan de wereld van de zintuigen hebben vastgehouden. Wees gedurende de dag bewust van het nu. De aard van wijsheid en oplettendheid is vrede en geluk. Wij hoeven niet meer naar de ervaring van plezier te grijpen, wij leven in het nu, van moment naar moment. Zo komt het innerlijk geluk spontaan tevoorschijn, is er geen verwarring meer in de geest en zijn we vol vertrouwen in ons hart. De stilte van ons hart.