Er is een legende die de geschiedenis vertelt van een juwelier die een kostbare parel had die hij wilde verkopen. Om de parel de juiste omlijsting te geven kwam hij op het idee om er een speciaal kistje voor te maken van de mooiste houtsoorten. Hij zocht deze waarna ze gepolijst werden totdat ze prachtig glansden. De hoeken van het kistje werden voorzien van een schuin verlopende vellingkant, waardoor het kistje optisch niet vierkant leek maar taps naar onderen toe leek te lopen, en de binnenkant werd met roodfluweel bekleed en met een roodfluwelen kussentje opgevuld. Tenslotte druppelde hij wat parfum op het rode fluweel en plaatste zijn kostbare parel op het kussentje.

     Het geheel werd vervolgens in de etalage van de juwelier gezet en na enige tijd kwam er een rijke man langs. Hij werd aangetrokken door wat hij zag en zette zich met de juwelier neer om over de aankoop te onderhandelen. De juwelier begreep al gauw dat de man meer aan het onderhandelen was over het kistje dan over de parel. Hij was zo verblind door de schoonheid van het uiterlijke dat hij geen oog had voor de parel van grote waarde.

     In ons kerkgebouw komt vaak een man van middelbare leeftijd. Hij is al geruime tijd bij ons de kerk aan het onderzoeken. Laatste was ik samen met de Elders bij hem thuis om hem te onderwijzen en toen wij klaar waren met de les vroeg ik hem: “Hebt u nog vragen?” Hij zei: “Hoe troost u degenen die geliefden hebben verloren?” Wij sloegen eerst het Oude Testament open, en vervolgens het Nieuwe Testament. Daarna keken wij in het Boek van Mormon en lazen gedeelten uit hoofdstukken die van Jezus als de Christus getuigen. Daarna namen wij de Leer en Verbonden ter hand en bestudeerden afdeling 76 en 138. Verder lazen wij ook uit de Parel van Grote Waarde.

     Verder spraken wij over de onderlinge verwijzingen die wij in al deze Schriften vinden. Zij staan niet op zichzelf. Zij vormen een alles omvattend geheel en komen uit één bron namelijk de Here God en zijn Zoon Jezus Christus, Die door de eeuwen heen de profeten heeft geïnspireerd en ze deze gedachten hebben laten opschrijven, zodat zij ons de waarde van de parel van grote waarde kunnen doen inzien.

     Wij hebben vele prachtige leringen in de kerk, die alle bijdragen tot een verheffend, heerlijk leven. En toch, als wij door al deze bijkomstige dingen heenkijken en de kern zien, ontdekken wij daar de boodschap: ja, de Heer Jezus Christus kwam in het midden des tijds. Hij riep apostelen en zeventigen, en anderen – om Hem bij te staan in de taak, Hij werd gekruisigd en begraven, en op de derde dag stond Hij op. Hij leeft heden ten dage, en omdat Hij vandaag leeft, zullen wij morgen eeuwig leven. “Dat,” vertelde ik mijn vriend, “is hoe wij een diepbedroefde persoon troosten.

     Ik getuig tot u, columnlezer, dat ik weet dat Jezus de Christus is, dat ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ Zijn kerk is. Er zijn vele getuigenissen van Hem: het Oude Testament, het Nieuwe Testament, en een ander getuigenis dat gewoonlijk het Boek van Mormon wordt genoemd. Mogen wij diep putten uit deze Schriften om het getuigenis in ons hart te versterken. En mogen wij het delen met anderen zodat het koninkrijk van God op aarde moge zijn en het koninkrijk der hemelen moge komen. Dit bid ik nederig in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.