Parels voor de zwijnen werpen/gooien betekent ‘iets goeds doen, terwijl dat verspilde moeite is, omdat het toch niet wordt gezien of gewaardeerd’. Zo ben ik in een verpleeghuis vrijwilliger en speel op verschillende afdelingen oude nostalgische liedjes op mijn accordeon. Laatst was ik weer met de accordeon mijn best aan het doen maar ik gooide parels voor de zwijnen, want een deel van het publiek kletste er vrolijk doorheen.

Zo doe ik ook veel aan zendingswerk voor ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ want ik ben een actief belijdend lid van deze kerk, maar bij de meeste mensen was mijn goede raad parels voor de zwijnen: ze deden alles toch op hun eigen manier. Deze uitdrukking gaat terug op de Bijbel. In Matteüs 7:6 staat: “Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.”

Honden en varkens zijn voor Joden onreine dieren. Wie parels voor de zwijnen gooit, gooit dus iets wat kostbaar is bij dieren die onrein zijn. Parels voor de zwijnen gooien zijn vanuit die gedachte woorden met de betekenis, zoals ‘mijn goede raad of iets anders waardevols verspillen, doordat de ontvanger het niet waard is’.

Volgens sommige doelt de oorspronkelijke Griekse tekst op iets anders. Het Griekse woord margarita betekent niet alleen ‘parel’, maar ook ‘broodkruimel’. Dan zou het gaan om het verspillen van (geheiligd) brood door het aan varkens te geven. Maar de meeste bronnen houden het toch op de vertaling parels.

De dingen van het koninkrijk zijn dus niet bestemd voor hen die niet waardig zijn, of zij zich nu binnen of buiten de kerk bevinden. Het is de plicht van de leden om ieder gebod, ieder verbond en ieder beginsel van waarheid, dat de Heer voor hun zaligmaking heeft geopenbaard, absoluut hoog en heilig te houden. Hij heeft de heiligen verbonden en verplichtingen gegeven die niet voor de wereld bestemd zijn en het is de bedoeling dat de heiligen deze tenminste in alle nederigheid willen aanvaarden en beschermen.

Dingen die uiterst heilig en gewijd zijn, die zijn geopenbaard aan hen die zich hebben verbonden om eerlijk en waarheidsgetrouw te zijn en die door geloof hebben overwonnen, dingen die hun gegeven zijn om hun verhoging tot stand te kunnen brengen, mogen zeker niet lichtvaardig behandeld worden, of belachelijk gemaakt. Het is niet goed dat, wat aan de heiligen van het koninkrijk van God behoort, zou worden gegeven aan hen die niet waardig zijn.

Met andere woorden: Het is niet goed dat goddelijke wijsheid wat aan heiligen is gegeven, besproken wordt met hen die daar totaal geen notie van hebben. Toen ik het verlangen kreeg om mezelf te laten dopen om lid te worden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, was ik ongeveer een jaar bezig geweest om alles zo goed mogelijk te onderzoeken en toen pas was ik zover om heilige beslissingen te nemen. Hoe vaak zien wij niet dat de dwazen, de onwetenden en zij die totaal geen begrip voor de grootsheid van heilige beginselen en verbonden hebben, op een lichtvaardige, onwaardige en wereldse manier, met deze dingen omgaan. Voor mezelf voer ik dat tot in de funeste door want geestelijke aangelegenheden die op papier staan, gaan eerst door de papierversnipperaar voordat ik het weggooi. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.