Ongeveer zevenentwintig eeuwen geleden zag Jesaja in een visioen de erbarmelijke toestand in de wereld gedurende de periode van de afval. Hij zei dat het zou overeenkomen met de droom van een hongerige of dorstige man die droomd dat hij eet of drinkt. Als hij ontwaakt knaagt de honger en de dorst nog aan hem. (Jesaja 29:7-8.) Een banket waar men in een droom van geniet, vult de maag niet. Zo is het gesteld met de hedendaagse wereld. De godsdiensten en filosofiën die onderwezen worden hebben weinig liefdevolle inhoud. De enorme hoeveelheid denominaties, sekten en afsplitsingen bewijzen dat niemand meer weet waar het eigenlijk over gaat en brengen geen vrede in de harten der mensen en ook geen vrede in de natiën.
     Deze leegheid en dit verlangen ondervond Joseph Smith op zijn veertiende levensjaar. Het bracht hem ertoe op z’n knieën te gaan in het bos dicht bij zijn huis. In het grote visioen wat hij toen aanschouwde vertelde de Heiland hem iets ‘dat licht werpt op de oorzaak’ waardoor de kerken van de wereld zo weinig bevrediging geven. “Ze belijden Mij wel met hun mond maar niet met hun hart”.
     Uit de Schriften wordt duidelijk dat er veel van de oorspronkelijke schrituur uit de Bijbel zijn weggelaten waardoor het priesterschap van de aarde is verdwenen en ongewild per ongeluk een onvolledig ofwel een vals leer wordt onderwezen. Hoe kunnen wij het verlangen van de oprechten van hart bevredigen zonder het juiste priesterschap of openbaring?
     De zendelingen van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ hebben het voorrecht om u “melk en honing zonder geld en zonder prijs” aan te bieden (2 Nephi 26:25.) Met andere woorden. Zij bieden u gratis en voor niets een prachtige leer aan. Zij die ervan eten, zullen verzadigd worden en zij zullen liefde, vrede en gelukzaligheid (onder)vinden. De zendelingen, die allen uitnodigen die op het bruilofsmaal willen komen (Matteüs 22:1-14) kunnen de aankondigers van liefde en vrede genoemd worden. (Mosiah 15:14-19.)
     Als ik de aard van onze huidige tijd juist inschat zijn mensen bevreesd – verontrust door de voortekenen van de huisige gebeurtenissen die op de laatste dagen betrekking hebben, zoals het toenemende gevaar voor het uiteenvallen van Europa en enorme bezuinigingen die de inflatie op hol laten slaan, de afschuwelijke losbandigheid van de huidige moraal, de verminkte wedijver van de economie en industrie die op instorten staat, de toenemende misdaad en in het algemeen de respectloosheid voor wet en orde, terreurbenden, het drijgende tekort aan voedsel in de wereld, de verloochening van God en zijn verbanning uit de dagelijkse dingen van het leven, de pornografisering van de maatschappij, de samenleving en van de vrouw in het bijzonder, de steeds toenemende oorlogsdrijging en oorlogen, natuurrampen, de werkloosheid in Europa, enz. enz..
     Uw hoop om dit alles te overleven zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van uw reactie op de volledige waarheid, want God openbaart in onze tijd wie Hij wel en wie Hij niet is. Wat gaat u doen als de toestand in de wereld verder verslechterd en catastrofale gebeurtenissen in de wereld elkaar steeds sneller opvolgen, in intensiteit toenemen en steeds dichterbij gaan komen? De dag komt dat u zult schreeuwn om antwoorden! U kunt deze antwoorden nu al ontvangen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.