In Efeziërs 6:11-17 wordt de wapenrusting beschreven die Paulus de mens aandoet zodat deze weerstand kan bieden aan de machten der duisternis. Wij moeten onze lendenen omgord hebben met de waarheid. De lendenen zijn dat deel van het lichaam tussen de onderste ribben en de heupen, waarin zich de belangrijke organen bevinden die mede ook met onze voortplanting te maken hebben. Het is het kwetsbaarste deel van ons lichaam.

Wat is waarheid? In ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ is waarheid; kennis hebben over dingen zoals ze zijn, waren en zullen worden. Het is een kompas of maatstaf waarop wij ons kunnen richten op het pad van juiste zeden of de juiste keus.

Het hart. Wat voor soort borstplaat zal ons gedrag in het leven beschermen? We moeten over ons hart de borstplaat der gerechtigheid dragen. Wanneer wij de waarheid kennen, is er een maatstaf waarop wij kunnen oordelen tussen goed en kwaad en dus zal ons gedrag altijd worden afgemeten aan datgene waarvan we weten dat het waar is.

Waarmee zullen wij onze voeten beschermen, of met andere woorden, waaraan zullen wij ons doel in het leven afmeten? Welk soort pantser moeten onze voeten beschermen zodat wij met beide benen op de grond kunnen blijven staan? De Apostel Paulus zegt dat onze voeten geschoeid moeten zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. (Efeziërs 6:15.) Interessant niet? Wat is het evangelie des vredes? Dat evangelie concentreert zich rond de persoon van Hem die in de stal in een kribbe werd gelegd. Iedere ‘heilige der laatste dagen’ is een gelukkig mens want aan hem zijn de ware leerstellingen van bekering, het geloof in Jezus Christus de Zoon van de levende God geleerd en de betekenis van de doop uitgelegd en wat hij kan verwerven door het opleggen van handen voor de gave van de heilige Geest. Gelukkig is de ‘heilige der laatste dagen’ die geleerd heeft hoe te bidden en welke stappen hij moet zetten om door het leven te kunnen gaan.

En dan tenslotte de helm der zaligheid. Hebt u ooit van een dergelijke helm gehoord? Wat is zaligheid? Zaligheid is gered worden van dood en van zonde. Voor zover ik het kan overzien ontbreken die aan de aarde maar wij wachten op het moment dat de aarde zal worden vernieuwd en haar paradijselijke heerlijkheid gaat ontvangen want dan zal de aarde een plaats van zaligheid zijn. Op deze aarde zal dan het celestiale koninkrijk zijn want er zal dan geen zonde meer zijn, geen dood en geen geween want al wat daarvóór was heeft dan afgedaan. Wie heeft daarvoor gezorgd? Dat heeft de Heer Jezus Christus met zijn zoenoffer gedaan. De apostel Paulus heeft in feite gezegd dat een helm der zaligheid ons denken, in al de dagen van ons leven, zal leiden.

Verder gaf Paulus ons de wapens van die tijd en dat was in de ene hand een schild en in de andere hand een zwaard. Dat schild was het schild des geloofs en het zwaard was het zwaard van de geest, wat het woord van God is. Ik kan me geen machtiger wapen bedenken dan geloof en kennis van de Schriften die de woorden van God bevatten. Iemand die zo is uitgerust en gewapend is met deze wapens is gereed de vijand te bestrijden die meer gevreesd moeten worden dan de vijanden van het licht en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.