Ik heb er een paar achterover kunnen drukken. Ben toch wel erg gefascineerd door de mogelijkheden van de DNA snuiver, hoewel het mijn privé leven op z’n kop heeft gezet. De beroepsmatige interesse heeft echter een magnetische werking, omdat het werk er zoveel eenvoudiger van wordt. Met het afdelingshoofd van het datacentrum van de geheime dienst heb ik een vertrouwelijk pact kunnen sluiten om een separaat rapportagesysteem op te zetten.

Het middel is inmiddels bijzonder effectief gebleken bij asielzoekerscentra en binnen bepaalde woonwijken van grotere steden. De illegale toestroom van vreemdelingen naar ons land, alsmede de handel in verdovende middelen blijken zo effectief in kaart gebracht te kunnen worden. De Commissie voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer heeft inmiddels deze onderzoeksmethode weer omarmd. Rechtse en linkse politici onderkennen de mogelijkheden om boevengespuis én elkaar op deze manier pootje te kunnen lichten.

Natuurlijk kon ik het niet laten om ook buiten mijn baan om naar mogelijke toepassingen te blijven zoeken. Toen de coach bij de favoriete voetbalclub werd ontslagen wegens de matige prestaties, heb ik in de bestuurskamer het apparaat aangebracht om de onderhandelingen met nieuwe coaches te kunnen volgen. Daardoor ben ik beter in staat om me als voetbalkenner te presenteren in de gesprekken met mijn maten en kon ik vrij vroeg aangeven wie er voor de groep zou gaan staan. De achting van mijn vrienden is aanzienlijk gestegen, omdat ik feilloos wist aan te geven wie de opvolger zou zijn.

Vanuit het datacentrum bij de dienst heb ik zo ook beter inzicht gekregen in de identiteit van de clubvertegenwoordigers. Met name de vroegere handel en wandel van de jeugdvoorzitter is niet onopgemerkt gebleven. De database rapporteerde zedendelicten waarvan de honden geen brood lusten. Omdat de rest van de club onwetend is van mijn actie, kan ik alleen de formele weg volgen en heb ik op de jaarvergadering gevraagd of alle bestuurders een bewijs van goed gedrag zouden kunnen overleggen. Een beetje te opzichtige actie misschien, omdat de meeste leden nu meenden dat waar rook is, waarschijnlijk ook vuur is. Vragende blikken richtten zich tot mij.

Verder toelichting geven of loze beschuldigingen uiten aan het adres van de jeugdvoorzitter, is in deze echter geen optie. Omdat de storm weer is gaan liggen, lijkt het leven op de club nu weer z’n normale gang te gaan. Wel heb ik mijn dochter inmiddels bij een andere vereniging aangemeld. Omdat haar vriendinnetjes wel bij de oude blijven, is papa nu niet meer langer lief.