Ik geloof dat de belangrijkste vraag voor ons niet is of wij de verzoening begrijpen want ik heb het gevoel dat niemand daartoe in staat is. Ik geloof namelijk wel dat wij de verzoening moeten aanváárden en weten dat ze waarachtig is. Er zijn veel dingen rondom ons die wij niet begrijpen zoals bijvoorbeeld elektriciteit. De meeste mensen weten hoe het werkt en dat het werkt maar ze weten niet waarom het werkt en toch genieten wij allen van de zegeningen van de elektriciteit.

Ik geloof dat het precies het zelfde is met het glorierijke beginsel van de verzoening. Indien de elektriciteit zou worden weggenomen uit onze hoog ontwikkelde samenleving dan zou onze beschaving tot een einde komen want zo is zij in onze activiteiten geïntegreerd. En indien het beginsel van de verzoening zou worden weggenomen wat zouden de gevolgen daarvan zijn? Wij zouden geen Joodse geschriften hebben en geen Joods volk. Er zou geen verbond met Abraham zijn geweest en wij zouden geen Nieuw Testament hebben gehad. Wij zouden geen (herstelt) evangelie van Jezus Christus hebben want de verzoening is het fundament van dit alles.

Wat zou in dat geval het bestaan in de geestenwereld betekenen en welk doel zou dit hebben als er niets buiten ons bestaan in de geestenwereld was terwijl God vond dat het nodig was dat wij naar de aarde gingen om ondervinding op te doen, een lichaam te krijgen, de dood te ondergaan, opgewekt worden tot een onsterfelijk en verheerlijkt wezen zodat wij voort mochten gaan naar volmaking? Zonder de verzoening zou de aarde niet zijn geschapen want dat zou betekend hebben dat wij allen naar de aarde  zouden komen, dat hier de dood zou volgen en dat de aarde de eeuwige begraafplaats  zou zijn geweest voor de zonen en dochters van God wat het einde van alles zou zijn geweest.

De Heer zou er niet aan begonnen zijn om de aarde voor een dergelijk doel te scheppen. Een aards leven is uitsluitend ontworpen dankzij dit glorierijke beginsel van de verzoening. Nu maar even verder filosoferend, zouden wij een hemel hebben zonder het beginsel van de verzoening? Zouden wij zonder verzoening ooit een bestaan in de hemel hebben gehad als geestkinderen van onze hemelse Vader terwijl God onze Eeuwige Vader een persoon is, een verheerlijkt wezen van vlees en beenderen, verhoogd en celestiaal? Nee want dit alles is gekomen juist door het plan van de verzoening en door de dood en de opstanding.

Wanneer materie en geest onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn  kunnen wij een volheid van vreugde hebben en zullen wij die ook ontvangen. Volgens mij betekend dit dat wij gepresteerd moeten hebben en dat wij iets bereikt moeten hebben want dat brengt de verhoging met zich mee. Wij moeten naar de aarde komen, een aards leven meemaken, de dood ondergaan en wij moeten verhoogd en verheerlijkt worden door de macht van God, het herstelde evangelie en door de opstanding.

Geen van deze dingen zou mogelijk geweest zijn of zijn overwogen of ontworpen of uitgevoerd zonder dit glorierijke beginsel van de verzoening. De zoon van God nam de verzoening op zich en stierf voor alle mensen die in de juiste context in Hem geloven, daar ook naar handelen en leven en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.