Wij leven in een op medicijnen en drugs georiënteerde cultuur die vele algemeen gebruikte en misbruikte geneesmiddelen heeft geproduceerd – aspirine, middeltjes tegen verkoudheid en maagzuur, nicotine, marihuana, alcohol, heroïnepillen om ons op te peppen, XTC pillen, pillen om ons weer te kalmeren en om al onze problemen op te lossen. De mensen in zulke culturen zijn gaan geloven dat niemand pijn of ongemak hoeft te ondergaan en dat ieder probleem in het leven opgelost kan worden met een paar korrels van het een of ander, een drankje, een pilletje, verboden drugs, misbruik van middelen die op doktersvoorschrift verkregen kunnen worden enz.. Maar het bedwelmende middel dat het grootste probleem vormt is alcohol.

Ouderling Milton R. Hunter vatte het goed samen toen hij zei: “De duivel heeft in de hele geschiedenis van de wereld nog nooit een beter middel gevonden om het geluk van mensen te vernietigen dan drank.” {Vital Quotations, van Emerson Roy West, blz. 10.) Wat is het dan toch fijn om lid te mogen zijn van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’, die allen alcohol vermijden.

In mijn werk heb ik mensen ontmoet die in de droevigste omstandigheden verkeerden. Een man met een ernstig drankprobleem vertelde mij: “Ik heb mijn vrouw verloren. Nadat zij mij tevergeefs gesmeekt had ermee te stoppen, heeft zij zich van mij laten scheiden en nu ben ik alleen. Niemand kan meer op mij rekenen – mijn collega’s op de zaak niet, mijn gezin niet. Ik heb alles verloren.” Jammer genoeg treden de kwalijke gevolgen van het drinken pas na enige tijd aan de dag, en dat is nu juist het wrede bedrog.

Een ander zei: “Zelfs nadat ik twee auto’s totaal-los had gereden en mijn gezin door mijn drinken in uiterst moeilijk financiële omstandigheden was geraakt, wilde ik nog niet toegeven dat ik te veel dronk en weigerde ik hulp te zoeken.” Een vrouw vertelde mij in tranen: “Ik ben bang om naar huis te gaan. Mijn man komt herhaaldelijk dronken thuis en ranselt mij of de kinderen af. Hoeveel langer kunnen wij zo blijven leven? Ik houd van hem en wil dat hij beter wordt.” Wat is de oplossing? Kunnen vrienden, gezinsleden of iemand anders iets doen als het drinken van iemand die je lief is belangrijke en zinvolle banden begint te vernietigen?

Hoewel de drinker niet gemakkelijk hulp van wie dan ook aanvaardt, is het bijna onmogelijk voor hem om de vicieuze cirkel waarin hij zich bevindt te doorbreken. Jammer genoeg verergeren goedbedoelende en bezorgde gezinsleden, vrienden, werkgevers en anderen dikwijls het probleem.

Er is sprake van verslaving als: u steeds meer moet drinken om het gewenste effect te bereiken, u ontwenningsverschijnselen krijgt als u niet drinkt. Dit kunnen lichamelijke verschijnselen zijn, zoals zweten of trillen. Of geestelijke verschijnselen zoals onrustig zijn of in paniek raken als u niet drinkt of drinkt om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan. U moet drinken om u goed te voelen.

De uitspraak van de Heer “dat de waarde van zielen groot is in Gods ogen” en dat onze vreugde groot zal zijn al brengen wij slechts één ziel tot Hem (zie LV 18:10 en 15), is zeker ook waar voor degenen die aan alcohol verslaafd zijn. Met de hulp des Heren kunnen wij een zegen zijn voor hen, voor wie de drank een probleem is en ze echt hoop geven dat genezing mogelijk is. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.