Het huwelijk is het vaste fundament, de hoeksteen van de beschaving. Geen natie zal ooit boven zijn gezinnen uitstijgen. Het huwelijk en het gezinsleven zijn door God ingesteld. Eeuwig gezien is zaligheid een gezinsaangelegenheid. God houdt de ouders verantwoordelijk voor hun rentmeesterschap bij het grootbrengen van hun gezin. Het is een hoogst heilige verantwoordelijkheid.

Wij zijn ons heden ten dage bewust van grote problemen in onze maatschappij. De meest opvallende zijn seksuele losbandigheid, homoseksualiteit, drugsmisbruik, alcoholisme, vandalisme, pornografie, en geweld. Deze ernstige problemen zijn symptomen van het falen in de gezinnen – van het negeren van beginselen en gebruiken die God in het allereerste begin heeft ingesteld.

Omdat ouders de beginselen, die de Heer heeft gegeven en die geluk en succes kunnen brengen, los hebben gelaten, ondergaan gezinnen over de gehele wereld grote spanningen die ernstige en blijvende gevolgen kunnen hebben. Vele ouders zijn ertoe verleid om hun verantwoordelijkheden in het gezin te verlaten ten einde te streven naar een ongrijpbare “zelfvervulling”. Sommigen hebben zich onttrokken aan hun ouderlijke verantwoordelijkheden ten einde materiële zaken na te jagen, omdat zij niet bereid zijn om persoonlijke bevrediging uit te stellen in het belang van het welzijn van hun kinderen.

Het is tijd dat wij het feit inzien dat er al geruime tijd weloverwogen het gezin volgens humanistische maatstaven is geherstructureerd. De beelden van het gezin en de liefde die men te zien krijgt in televisieprogramma’s of films geven alleen maar een menselijke filosofie weer die in tegenspraak is met Gods geboden. Als wij eraan twijfelen dat het gezin als instelling geherstructureerd is, moeten wij de volgende feiten eens overwegen:

Bijna één op de drie huwelijken eindigt in echtscheiding. Het traditionele gezin met een man, een vrouw die niet buitenshuis werkt, en kinderen komen vrijwel nergens meer voor. Vijftig procent van de werkkrachten is nu vrouwelijk. Ongeveer 56 procent van deze vrouwelijke arbeidskrachten zijn moeders van kinderen die de schoolleeftijd nog niet bereikt hebben en bijna 60 procent van hen heeft tieners thuis.

In 2014 woonden ruim 21.000 kinderen en jongeren voor korte of langere tijd in een van de 16.065 Nederlandse pleeggezinnen. De Multi probleemgezinnen nemen hand over hand toe. In Nederland woont 75,5 procent van de kinderen bij getrouwde ouders en 13,1 procent bij twee ongehuwd samenwonende ouders. Dit betekent dat ruim 11 procent van alle kinderen in Nederland behoren tot eenouder, homo of lesbische gezinnen. Geen enkele maatschappij houdt lang stand zonder de moeders die noodzakelijke koesterende zorg geven voor hun ontwikkeling.

Onschuldig klinkende woorden worden nu gebruikt om zondige praktijken goed te praten. De woorden “alternatieve manier van leven” worden gebruikt om overspel en homoseksualiteit te rechtvaardigen, “vrijheid van keuze” om abortus te rechtvaardigen, “een zinvolle relatie” en “zelfvervulling” om seks buiten het huwelijk te rechtvaardigen. Als wij zo doorgaan kunnen wij verwachten dat er nog meer emotioneel gestoorde jonge mensen, meer echtscheidingen, meer depressies, en meer zelfmoorden zullen zijn. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.