Naar verwachting zal de vraag naar palmolie verdubbelen in 2020. Dit is voor Indonesië, waar de palmolie voornamelijk vandaan komt, een groot probleem. Want het betekent dat er veel meer ontbossing zal plaatsvinden. Bovendien zal de verhoging in palmolie productie zorgen voor meer werkgelegenheid en betere leefomstandigheden. De vraag is hoe kan het Indonesische palmolie industrie geholpen worden zonder grootschalige ontbossing?

Het is van groot belang dat er een duurzame manier gevonden wordt om palmolie te verbouwen. Door middel van financiële steun kan de productiviteit op bestaande plantages van boeren verhoogd worden als alternatief voor ontbossing. Met financiële steun kunnen Indonesische boeren leren om efficiënt gebruik te maken van het land en het winnen van palmolie kunnen intensiveren.

Om dit te realiseren is er een project genaamd ‘Berbak’ in het leven geroepen. Het project, dat deel uitmaakt van REDD+ Energy and Agriculture (REAP). Het heeft als doel om kleinschalige boeren meer toegang te geven tot financiële middelen en steun. Met de financiële steun kunnen de Indonesische boeren duurzame palmolie ontwikkelen. Deze steun komt van lokale banken die op hun beurt weer gesteund worden door het project. Dit is nodig omdat het voor Indonesische banken een groot risico is om geld te lenen aan de boeren. Het project biedt lokale banken zekerheid. Het produceren van duurzame palmolie zal er voor zorgen dat de inkomens binnen de sector verhoogd en de negatieve gevolgen voor de tropische oerwouden verkleind worden. Berbak stimuleert op deze manier de boeren tot intensivering in plaats van schaalvergroting. Plantages worden niet meer uitgebreid, maar efficiënter gebruikt. Op deze manier hoopt Berbak de tropische regenwouden in Indonesië te redden.

Berbak is een initiatief van Financial Access (FA) en wordt gefinancierd door hun partners MCA en MCC. FA zoekt naar oorzaken die ervoor zorgen dat Indonesische banken niet over gaan op het financieren van kleinschalige boeren in Indonesië. Ook is onderzocht wat palmolie boeren op financieel gebied nodig hebben om over te kunnen gaan op duurzame plantages. Uit deze informatie heeft FA een methode ontwikkeld om gedetailleerde en individuele krediet risico profielen te maken binnen een portfolio van boeren. Uit deze profielen wordt een risico analyse gemaakt waardoor de lokale banken meer zekerheid hebben en het financieren van een portfolio van individuele boeren een investment opportunity wordt.