Er is WEER een nieuwe deelnemer in ’s Lands GRABBELTON verschenen, deze keer onder de naam Pechtold. Het o zo bekende D66 lid heeft een snoepreisje aanvaard naar een land waar we met zijn allen een referendum over gaan houden, namelijk Oekraïne.

Je zou haast willen aannemen dat zijn gedrag een aangeboren MUST moet zijn, om volledig te passen in de graai en snaai cultuur die bijna het volledige klasje van Mark hanteert.

Echter, indien we enkele jaartjes terugblikken en wel in 2006, toen onze Alexander nog een Alexandertje was, noemde hijzelf in maandblad OPZIJ de Haagse Politiek “veel vuiler en vunziger dan mensen denken” en zou je denken dat hij dit gedrag verafschuwde.

Nu, jaren later, kunnen we met recht concluderen dat Alex een behoorlijke vooruitziend portie zelfkennis heeft gehad, want volgens mij mag hij zich heden ten dagen tot de top 10 van het Haagse naaiclubje rekenen, oohhh wat zullen Markje en Diederikje trots op hem zijn!

Wat? hoor ik u denken, alleen maar vanwege dat ene lullige snoepreisje???

NOU NEE!

Een paar “vergeten zaken’ van Mr. Pechtold zullen dan ook wel als schokkend ervaren worden denk ik.

Als burgemeester van Wageningen noemde hij de identificatieplicht een schijnveiligheid

Hij noemde Geert Wilders Staatsgevaarlijk en Extreemrechts.

Hij eiste EXTRA bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid om zo de HOOGSTE INKOMENS te ontzien.

In een interview merkte hij terloops op dat met mensen die langer dan één jaar werkloos zijn iets meer aan de hand is.

 Heb ik me dan zo vergist, ik dacht dat er wat met de economie en daaraan gerelateerde werkgevers/regerings-cultuur aan de hand is indien, zeker 50 plussers, NIET meer aan de bak komen.

ALEX is zo geoxideerd, oeps sorry, geobsedeerd door het –onderdeel MOGEN zijn van EEN GROOT EUROPA-, dat hij in een van zijn manuscripten schrijft dat de mensen in Europa zich al aanpassen aan de nieuwe situatie en noemt als voorbeeld dat een op de twaalf huwelijken tegenwoordig al EUROPEES GEMENGD is!!!!!!!

Alsof DAT DE bewijsvoering is!!!! In mijn jeugd, toen Europa nog gewoon Europa was en Nederland gewoon Nederland, was onze buurvrouw getrouwd met een Duitser, de vader van een van mijn vrienden was Italiaan, de vader van mijn schoonzus was Pool en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Nee, Alexandertje weet echt wel wat er onder het plebs leeft toch???

Ik zou hem haast het advies willen geven zijn collega Wassila Hachchi achterna te gaan om pamfletten in Amerika uit te gaan delen, maar volgens mij is hij ook daar niet geschikt voor, aangezien hij zelfs de bonnetjes van zijn vakantievlucht naar Oekraïne kwijt weet te raken.

Of zou hij misschien geen bonnetjes gekregen hebben, DAT kan natuurlijk ook, dan was het als het ware een vluchtje op de BONNE-FOOI.