“Wat van ver komt is lekker” zegt een oud spreekwoord. Er zijn politieke partijen in Europa die de ontkenning van dit gezegde tot de basis van hun partijprogramma hebben gemaakt. Het is ook eigenlijk een vreemd gezegde. Ik kijk vaak naar programma’s over criminaliteit en handhaving waaronder programma’s over grensbewaking (Amerika en Australië). Daar zijn de zaken die van verre komen juist het probleem. Bij ons is dat niet anders. De plant waaruit de cocaïne wordt gewonnen, wordt niet in Nederland verbouwd en Jihadistische denkbeelden schijnen hier dan wel wortel te kunnen schieten, maar zijn zeker niet inheems.

Als ik zo om me heen kijk hebben we eigenlijk wel een mooi landje. Het is veilig, politiek stabiel en het recht heeft meestal het laatste woord. In verhouding met veel andere landen, met name verre landen, een oase van rust dus. Die zaken die ik hierboven noemde kan ik missen als kiespijn. Ook met religieuze vrijheid is het in ons land goed gesteld, met name omdat niemand echt wordt lastig gevallen. We hebben The Children of God gehad en de Hare Krishna beweging die zingend door de straten trok en nog steeds hebben we de Jehova’s en de mormonen die af en toe aan de deur komen. Geen probleem. Als ik zeg dat ik niet geïnteresseerd ben heb ik nog nooit een voet tussen de deur gehad of kwaaie gezichten gezien, laat staan een autobom zien ontploffen. Al deze mensen begrijpen dat we één volk zijn, zelfs wereldwijd. Zij begrijpen dat geloof is ‘wat je gelooft’ en dat dit het enige verschil is. Verder zijn we allemaal broeders en zusters.

Nu is er bij sommige mensen wat raars aan de hand. Die schijnen namelijk te denken dat je plots op alle vlakken niet meer aan hun gelijk bent als je niet gelooft wat zij geloven. Die vergeten dat wij allemaal op dezelfde aarde geboren zijn, ook uit een moeder zijn voortgekomen en ook tot stof zullen vergaan op dezelfde manier als zij. Die vergeten dat in vrijwel elk heilig boek het gebruik van geweld tegen hen die geen geweld tegen de gelovigen gebruiken verboden is. In dat opzicht lijkt het erg op de wet die zegt dat iemand onschuldig is (en dus ook zo behandeld moet worden) tot het tegendeel bewezen is. Ook de wet gaat niet uit van wat iemand vind. Zij gaat uit van feiten en omstandigheden, dus wat iemand bewijsbaar is en niet van wat iemand mogelijk is omdat het tegendeel niet te bewijzen is.

De reactie is voorspelbaar. Omdat we niet meer weten wat we kunnen verwachten, omdat we niet weten wat er achter die sluier of dat Marokkaanse uiterlijk gedacht wordt en omdat we rare dingen gezien hebben, gaan ook wij dingen veronderstellen en op basis van slechts vermoedens mensen veroordelen. Dan wordt bij voorbeeld, zoals jaren geleden, een trein stilgezet en twee man eruit gehaald omdat ze Arabisch gekleed gaan en gaan verder rechtsschapen burgers ineens scanderen “minder, minder’. Omdat we Marokkaanse daders zien bij opsporing verzocht en erover lezen in de kranten en we niet weten wie ze zijn, gaan we, uit onmacht en frustratie, alle Marokkanen als potentiële verdachten zien. We kunnen niet anders omdat de frustratie ons hoog zit en de politie machteloos lijkt te staan. Daarbij wordt het een zichzelf versterkend fenomeen doordat kranten en andere media op duiken.

Laatst kwam ik in een Moskee waar men mij niet kent. Men was uiterst correct en vriendelijk en op basis van feit dat ik een blanke Nederlander ben ging een jonge man mij van alles over het geloof vertellen. Wat hij niet wist is dat ik de koran voor het grootste gedeelte meerdere keren gelezen heb en ook de belangrijkste overleveringen van de profeet en dat ik zelfs enkele woorden Arabisch versta (zeker niet meer dan dat). Veronderstellingen; ook hij had daar last van. En zo gaan we allemaal dingen veronderstellen op basis van beeldvorming en aan die beeldvorming werken we allemaal mee. Maar omdat die beelden in ons gevormd worden, kunnen we de verantwoordelijkheid daarvoor niet helemaal afschuiven op Marokkaanse daders, Jihadistische jongeren die vechten in Syrië en nu van verre niet lekker terug komen en op de media. We zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor wat we voor waar houden.

Een eigen mening vormen is belangrijk, maar dan wel een EIGEN mening, dus zelf onderzoeken, zelf lezen en dan geen meningen van anderen maar dat waarover ze een mening hebben, zodat je je eigen conclusies kan trekken. De mannen en vrouwen van OntdekIslam uit Rotterdam hebben dat begrepen. Het gaat niet om het verspreiden van ‘het tegen zijn’, van de haat, maar van dat waar je van houd en waar je in gelooft, dat kenbaar te maken. Zij geven gratis Nederlandse vertalingen van de Koran weg die iedereen kan aanvragen. Die wordt dan bezorgd of je kan hem afhalen. Zelf heb ik hem in Rotterdam opgehaald, waar ik hem zonder verdere vragen en pogingen zieltjes te winnen meekreeg. Bestel je gratis koran nu en ga naar gratiskoran.nu. Niet omdat het mijn mening is maar om uw eigen mening te vormen, want ook naar mij moet u zeker niet luisteren.