Tijdens een visioen die de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery op 3 april 1836 in de tempel te Kirtland (Ohio) werd getoond, zagen zij Jezus op de balustrade van het spreekgestoelte staan; en onder zijn voeten bevond zich een plaveisel van zuiver goud, dat amberkleurig was.

Als ik samen met mijn vrouw van Hilversum naar de tempel in Zoetermeer reis liggen de treinen bezaaid met Metrokrantjes. Op vrijdag 20 oktober las ik daarin dat de hemel vol met goud moet zijn. De Hubble ruimtetelescoop had een kosmische fusie vast gelegd tussen twee sterrenstelsels die met elkaar in botsing kwamen en samensmolten, ja een samensmelting van twee neutronen sterren, overblijfselen van sterren die ongeveer tien keer zo zwaar zijn als de zon, die bij het samengaan snel om elkaar heen draaien, steeds dichter naar elkaar toe gaan, waarbij zwaartekrachtgolven ontstaan en bij de uiteindelijke botsing, kilonova genoemd, vele materialen de ruimte in worden geslingerd, waaronder grote hoeveelheden lood, goud en platina. Door een dergelijke kilonova is – volgens wetenschappers – de enige manier waarop in het heelal zware metalen gemaakt kunnen worden.

Het was een oud astronomisch vermoeden, dat nu door een dergelijke gebeurtenis bewezen wordt. De onderzoekers denken dat er bij die botsing een hoeveelheid goud is gevormd van enkele keren de massa van de maan tot groter dan honderd keer de massa van de aarde. Dit blijkt allemaal door de ruimte te zweven en als je dan beseft dat dit soort botsingen vaak voorkomen, is eigenlijk niet meer voor te stellen hoe groot de voorraad goud is die zomaar ergens in het universum rondzweeft.

Uit deze nieuwe feiten, die nu aan het licht gekomen zijn, wordt feitelijk bewezen dat de openbaring in de Leer en Verbonden, dat ‘onder de voeten van Jezus zich een plaveisel van zuiver goud bevond’, niet anders dan gewoon waarheid is. Dat betekend dat in de buurt van Kolob, de planeet waar God verblijft en waar één dag voor God, voor ons hier op aarde een periode van duizend jaar is, de bodem met goud is geplaveid. (2)

Aan de andere kant bezien: De ‘waarheden’ waar we ons aan vastklampen, bepalen de kwaliteit van onze samenleving en ons karakter. Die zijn maar al te vaak gebaseerd op onvolledige of onnauwkeurige bewijzen en hebben soms erg egoïstische motieven.

Een van de redenen voor verkeerde conclusies is dat de mens de neiging heeft om het onderscheid tussen geloof en waarheid te laten vervagen. We verwarren geloof vaak met waarheid, dat iets wel waar moet zijn als het logisch klinkt, in wetenschappelijke taal wordt verpakt of ons goed uitkomt. Maar het is ook zo dat we soms een waarheid verwerpen of niet geloven omdat we anders zouden moeten veranderen of toegeven dat we ongelijk hebben.

Ik heb gelukkig een krachtige Metgezel en betrouwbare Gids op mijn voortdurende zoektocht naar waarheid. Het is de Heilige Geest. De Vader van mijn geest wist hoe moeilijk het voor mij zou zijn om alle afleiding en herrie te ziften en waarheid te ontdekken. Hij wist dat ik slechts een deel van de waarheid zou zien omdat Satan zou proberen om mij te misleiden. Daarom heeft Hij mij de hemelse gave van de Heilige Geest gegeven, die mijn verstand verlicht, mij onderwijst en van de ultieme waarheid getuigt. Ik heb dus geen Hubble ruimtetelescoop nodig gehad om de waarheid in de Leer en Verbonden te weten.