Toen hij uiteindelijk erkende dat hij hulp nodig had en opgenomen werd in een plaatselijk ziekenhuis waar drug- en alcoholverslaafden behandeld werden, bezocht alleen zijn vrouw hem. De bewoners van de wijk vastten of baden niet voor hem, hij kreeg geen speciale zegen en toen hij uit het ziekenhuis kwam waren de mensen terughoudend, onzeker en hadden twijfels of hij wel nuchter zou kunnen blijven. Ik heb geleerd dat zuivere liefde, persoonlijke steun, en extra begrip degenen die van de gevolgen van alcohol te lijden hebben, evenzeer tot zegen kunnen zijn als degenen die andere problemen hebben.

Wat misschien wel het moeilijkst is als men probeert een alcoholist te helpen, is te leren aanvaarden dat hij zo nu en dan weer gaat drinken. Er is tijd nodig voor een algehele genezing en gewoonlijk zijn er inzinkingen en teleurstellingen. Dikwijls is er de grote verleiding om het maar op te geven, te denken dat alle hoop tevergeefs geweest is en alle vooruitgang voor niets was.

Het moeilijkste is om alles in het juiste perspectief te blijven zien, om geestelijk een stap achteruit te doen en het probleem op een afstand te bekijken in plaats van zich geestelijk gevangen te voelen binnen nauwe grenzen en niet te weten welke kant men op kan gaan. Het gezin moet leren zich te ontspannen, kleine verbeteringen te aanvaarden, waarbij zij blijven hopen dat dit gezinsprobleem overwonnen kan worden en deze hoop met elkaar delen.

Natuurlijk moeten zij steeds om goddelijke hulp blijven vragen. De Heer kan ons met een inzicht zegenen dat veel groter is dan het onze, en een groter getuigenis van het herstelde evangelie kan ons de kracht geven om vol te houden. Geduld en doorzettingsvermogen zal het gezin helpen na een terugval met liefde te blijven aanmoedigen in plaats van te vernederen en te ontmoedigen.

Dit betekent niet dat wij als ‘heiligen der laatste dagen’ er altijd in zullen slagen iemand die wij liefhebben te helpen met drinken op te houden. De beginselen blijven echter van toepassing, en als het slachtoffer niet in staat is zijn probleem op te lossen, zal tenminste ons eigen leven verbeterd zijn. Verdriet kan vermeden worden als gezinsleden vroegtijdig hulp zoeken. Het is belangrijk dat allen die er bij betrokken zijn alles leren over het proces van de verslaving, en de manieren waarop het gezin en anderen zonder het te willen ertoe bijdragen dat de alcoholist blijft drinken.

Voor de niet drinkende leden van het gezin zijn mogelijke hulpbronnen de huisonderwijzers, de quorumleiders, de bisschop, andere belangstellende priesterschapsleiders, leidsters van de zustershulpvereniging, alsmede leden die vroeger zelf verslaafd geweest zijn. Voor de drinker zijn er naast de bovengenoemde mensen ook de groep Anonieme Alcoholisten, speciale behandelingen in ziekenhuizen en de consultatiebureaus voor alcohol en drugs. Het is belangrijk te weten dat in veel gevallen genezing zonder vakkundig geleide programma’s zo goed als onmogelijk is. Hulp voor problemen die ontstaan door alcohol is in de meeste steden te krijgen als de betrokken families erom vragen.

Het toepassen van bovengenoemde richtlijnen, hoewel moeilijk, heeft veel gezinnen geholpen het probleem op een zinvolle wijze aan te pakken en leidde tot een aantal prachtige ervaringen, iemand een alcoholprobleem te zien overwinnen en een gezin weer herenigd te zien worden is iets wonderbaarlijks.