Er is zoveel kwaad in de wereld en een grote behoefte aan het goede om dat te overwinnen. Iedereen die de afgelopen paar dagen een krant heeft gelezen, of naar het nieuws heeft gekeken, moet wel getroffen zijn door de enorme stroom vluchtelingen die vanuit Afrika naar Europa komen. Velen halen de overtocht niet en wordt het voor hen een dodenreis. Ze ontvluchten Isis die zowel in Syrië als ook in Irak huishoudt. Mensen die niet hun geloof in Allah aannemen worden zonder vorm van proces onthoofd. Het is het verhaal van een ontaard volk die denkt in naam van God deze gruwelijkheden te kunnen uitvoeren. Het is een aanduiding van de gruwelijke dingen waartoe de mensen in staat zijn en van de grote behoefte in de wereld om het kwade met het goede te overwinnen. We behoren meer ons best te doen; we behoren als het zuurdesem te worden; we behoren te worden als een licht, waarvanuit goedheid, waarheid, schoonheid en deugd zich over de gehele wereld kunnen verbreiden.

Er zijn er onder ons die vatbaar zijn voor het kwaad en de listige streken van de duivel. Zij gaan juist de andere kant op naar Syrië om aan de zijde van Isis te strijden. We vinden allemaal dat kleine meisjes niet horen rond te drijven in de Middellandse Zee. En dat kleine jongetjes niet horen aan te spoelen op een Turks strand. We vinden allemaal dat ‘Europa’ meer moet doen om het vluchtelingenprobleem aan te pakken. En velen in Nederland vinden dat het debat over vluchtelingen en migranten in ons land teveel is verhard en dat dat niet zo zou moeten zijn.

De betrokkenheid en menselijkheid die we overal in Nederland zien groeien, moet natuurlijk samenhangen met een eerlijk en integraal systeem van opvang, beoordeling van asielverzoeken en integratie, dat recht doet aan, het recht van mensen op een veilig en menswaardig bestaan, zowel daar als hier en onderweg.

Laten we de hulp en steun, verdubbelen. Vertienvoudigen. Dit is niet een oproep om geld over te maken, hoe hard dat ook nodig is voor de hulp aan vluchtelingen, wereldwijd. Dit is een vertrouwen dat wij met elkaar in staat zijn iedereen die geweld ontvlucht een warm en veilig heenkomen te bieden. Daar of hier. Niemand heeft hét antwoord op dit probleem. Het gaat erom wat jij zelf kunt doen. Met je buurman, school, vrienden. Werk aan het onderwerp in je gemeente of je politieke partij. Doe iets, hoe klein ook, denk mee met het Nederlandse volk.

Laat ons toch hen die ons willen beschimpen liefdevol en vriendschappelijk de hand toesteken. Laten wij, in de geest van Christus, die ons aanraadde de andere wang toe te keren, ernaar streven het kwade te overwinnen door middel van het goede. Wij leven in een grootse tijd, die een grote uitdaging voor ons is. Wij, als ‘heiligen der laatste dagen’ hebben zoveel te doen in deze wereld ten einde de invloed van het herstelde evangelie uit te breiden. Wij zijn ons bewust van de dwingende opdracht van God om het herstelde evangelie te onderwijzen aan alle natiën, geslachten, talen en volken, (Zie LV 133:37.) en daar vallen ook de vluchtelingen onder. Wij hopen niet alleen niemand daarbij aanstoot te geven, maar die taak zelfs met alle hoffelijkheid en in de geest van liefde uit te voeren. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.