Overal is het voelbaar en constateerbaar dat onze oude samenlevingsvorm totaal op instorten staat en dat de ontwikkeling van onze beschavingscultuur op een dood spoor zit. De jaren 50-60 waren enthousiaste jaren van zekerheid, terwijl wij nu in onze creativiteit en toekomstvisie een totaal dieptepunt hebben bereikt.

De ondernemers in ons landje werden vorig jaar opgezadeld met een filestrop van 1,1 miljard euro, ruim een kwart meer dan in 2014. Dat blijkt uit onderzoek van EVO, Fenedex en TLN, terwijl de grote visioenen van magnetische monorails die een snel vervoer tussen grote steden mogelijk zouden moeten maken totaal in de vergetelheid zijn.

Onder wetenschappers is het duidelijk dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatsverandering. Ze weten 100% zeker dat er meer CO2 in de atmosfeer zit dan twee eeuwen geleden en dat die ontwikkeling de opwarming van de aarde versterkt. Die CO2 is afkomstig van fossiele brandstoffen die door de mens zijn verbrand. Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plataardig en dierlijk leven in het geologische verleden van de aarde. Hieronder vallen aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool.

Ondanks alle inspanningen, vaak om cosmetische redenen dan om een werkelijk antwoord te vinden op de milieuvervuiling, gaan ze in Indonesië gewoon door met het verbranden van regenwouden op een toenemende schaal. Het voedsel dat we eten en de grond waarop het wordt verbouwd worden op een ongelofelijke manier door toxische chemicaliën vergiftigd, waardoor de bij aan het verdwijnen is. Door voortdurende vernietiging van de ozonlagen kunnen wij nu niet langer dan een kwartier in de zon liggen zonder aan huidkanker blootgesteld te worden.

In het dagelijkse leven is de degeneratie van de samenleving op dezelfde manier zichtbaar. Geweld, vandalisme en maling hebben aan wet en orde nemen handoverhand toe, evenals het gebruik van drugs, alcohol, en de alsmaar toenemende seksuele aandoeningen. Verder leven wij in een wereld waarin natuurgeweld en oorlogen alsmaar toenemen en steeds dichterbij gaan komen. Als wij zo doorgaan dan kan een militaire confrontatie met Rusland niet meer vermeden worden want de troepen worden aan de grenzen van Europa samengetrokken.

In deze tijd ontkennen of twijfelen dus velen aan het bestaan van God en houden vol dat alle gedragsregels door de mens zijn opgesteld en naar eigen goeddunken kunnen worden aanvaard of verworpen. Het is duidelijk dat wij thans in een wereld leven waarin de meeste mensen het bestaan van God of het belang van zijn geboden verloochenen. Ze doen dat niet bewust want zij kennen zijn goedheid niet. Ik geloof in God, dat Hij bestaat en dat Hij alle dingen heeft geschapen, dat Hij alle wijsheid en alle macht bezit, zowel in de hemel als op aarde. Ik geloof dat de mensen op aarde niet alle dingen kunnen doorgronden die de Heer wel kan doorgronden.

Ik geloof dus dat de mens zich moet bekeren en hun zonden moeten gaan verzaken en voor het aangezicht van God zich moeten verootmoedigen en Hem vragen of Hij hun in alle oprechtheid van hart zou willen vergeven. (Zie Mosiah 4:9-10.) Ik wil dus de nadruk leggen op de fundamentele waarheden waarop mijn geloof gevestigd is en dat is ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen’ en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.