We leven tegenwoordig in een wereld waarin het onderwerp geboortebeperking bespreekbaar moet zijn. Men vindt het onverantwoord om zoveel mogelijk kinderen te hebben. Er zijn politieke partijen die dit onderwerp als een van hun programmapunten hebben als mogelijke oplossing voor overbevolkte steden. Het is zelfs een feit dat er geen sociale woningbouw voor grote gezinnen wordt uitgevoerd want zulke huizen bestaan gewoonweg niet. Soms zijn de kroostrijke moslimgezinnen opvallend maar haast men zich te benadrukken geen bepaalde bevolkingsgroepen of religies te veroordelen want men vindt dit probleem ook bij joodse en christelijke gezinnen. Men vindt dat elk verstandig mens vóór geboortebeperking moet zijn want een onbeperkt aantal kinderen krijgen vindt men onhoudbaar. Ze vinden dat het vooral gezinnen zijn, die niet in hun onderhoud kunnen voorzien, die veel kinderen krijgen. Ze zijn van mening dat godsdienst daar vaak geen positieve rol in speelt.

Toch heeft God nog nooit geopenbaard dat het gebod “weest vruchtbaar en vervult de aarde” niet meer van kracht is. Toen God de vrouw geschapen had bracht Hij haar tot de man en gaf haar aan hem als zijn echtgenote en zei: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. (Genesis 2:24.) Het huwelijk is er in eerste instantie, voor de vorming van een gezin.

Jongeren in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ kunnen prijzen winnen voor: het betrekken van water voor irrigatie uit de atmosfeer; voor het vinden van alternatieve energiebronnen; voor het vinden van betere technieken om voedsel te oogsten, te bereiden, te verpakken en te verdelen; voor agrarische cultuur in de woestijn; voor het gebruik van het vocht van beide ijskappen; en dergelijke projecten. Het staat vast dat er hongersnood op aarde is. Het staat vast dat er problemen zijn. Maar zullen de jongeren uit Zion die een helder verstand hebben zich aansluiten bij de praatjesmakers of zullen zij zich aansluiten bij diegenen die naar voornoemde antwoorden zoeken? Wij zijn de kinderen van goddelijke hemelse Ouders, wij zijn naar hun beeld geschapen. Wij zijn in staat om moeilijke vraagstukken op te lossen want: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. (Joel 2:28-29.)

     Gehuwde paren die kinderen kunnen krijgen, rekenen het tot een eer om een lichaam te verschaffen aan de geestkinderen van God, aan wie zij vervolgens zorg en opvoeding verplicht zijn. De keuze van het aantal kinderen en het tijdstip van de gezinsuitbreiding is uitermate persoonlijk en privé en moet aan het paar in overleg met de Heer worden overgelaten. De leden van de kerk oordelen elkaar niet in deze aangelegenheid.

     Echtparen dienen ook te begrijpen dat de seksuele relatie binnen het huwelijk door God wordt goedgekeurd, en niet alleen om zich voort te planten, maar ook als uiting van liefde en om de emotionele en geestelijke banden tussen man en vrouw te versterken. (Handboek 2: De kerk besturen.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.