Er bestaan zowel goede als slechte geesten. Gelovigen kunnen door leringen van ‘valse geesten’ beïnvloed worden en zulke openbaringen kunnen veel schade in het geloofsleven veroorzaken. Daarom is het bestuderen ván en geloven in ‘het herstelde evangelie’ zo belangrijk want alleen het volledige woord van de Here kan ons hier tegen wapenen.
Waar ik het eigenlijk in deze column over wil hebben is het aanvoelen van de Heilige Geest. Ik heb dat zelf aan den lijve ondervonden en ik zal u een voorbeeld geven. Ik heb in het verleden in reïncarnatie geloofd maar wilde daar niet voor kiezen. Ik vond namelijk dat door de geschiedenis het bewijs wordt geleverd dat reïncarnatie niet werkt want als het wel zou werken dan zouden wij, na zesduizend jaar reíncarnatie, in een opwaardse spiraal moeten zitten. Niets is minder waar want wij lopen met z’n allen werkelijk onze ondergang tegemoet. dat is ook de reden dat de naam van onze kerk luidt: ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ want we zitten werkelijk in onze laatste dagen. daarom is het zo belangrijk dat alle mensen zich bekeren. Omdat ik dus niet voor reïncarnatie koos maar wel voor ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ kreeg ik duidelijk door de Heilige Geest een goed gevoel ingegeven. Ik dacht dus dat ik het ‘bij het rechte eind’ had en een goede keuze had gemaakt.
Maar tot mijn verbazing las ik in het eerste deel van ‘De Leer tot Zaligmaking’ van Joseph Fielding smith in hoofdstuk twee ‘De Zoon van God’. Ik citeer: Christus is niet gereïncarneerd. Christus werd als kind in Betlehem geboren. Daar kreeg Hij zijn lichaam, het enige fysieke lichaam, of lichaam van vlees en beenderen, dat hij ooit heeft gehad en ooit zal hebben. De leer van de reïncarnatie is, volgens de profeet Joseph Smith, de leer van de duivel.(Zie boek ‘Leringen van de profeet Joseph Smith, “Zielsverhuizing een leerstelling van de duivel'”, blz 110-111.) Natuurlijk zal de duivel de mensen elke leerstelling onderwijzen, die strijdig is met de waarheid. De grote werken die onze Verlosser volbracht voordat Hij werd geboren, ook de schepping van werelden op bevel van zijn Vader, werden door Hem verricht in zijn geestelijk bestaan.(Ether 3:6-16; Mozes 1:31-33; Johannes 1:14; Hebreeën 1:1-4.) Nu gaf de Heilige Geest mij duidelijk in dat dit hele verhaal waar is en ik heb hier dan ook een getuigenis van gekregen. Mijn eerdere contact gaf mij dus eigenlijk het gevoel dat ik het niet ‘bij het rechte eind’ had maar”dat ik op de goede weg zat’. Reïncarnatie is dus duidelijk een valse leerstelling.
Ik weet hierdoor zeker dat het verschil in allerlei godsdiensten hiermee te maken heeft, want elke godsdienst heeft wel een deel van de waarheid en wat daaromheen onderwezen wordt daarin zitten zij duidelijk op de goede weg. Het is dus ook volkomen logies dat zij hierin door de Heilge Geest bevestigd worden waardoor bij hun het gevoel ontstaat dat zij het bij het rechte eind hebben want dat had ik namelijk ook. daarom is het van het allergrootste belang om het herstelde evangelie te onderzoeken want als je dat met echte eerlijke overgave doet zal de Heilige Geest de waarheid hiervan in je hart bekend maken en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.