Het MVO-beleid van bedrijven krijgt steeds meer aandacht, dit komt mede doordat er steeds meer aanbestedingseisen rondom het MVO-beleid gesteld worden. Dat je MVO kan gebruiken om je kosten te verminderen is voor veel bedrijven minder bekend. Een voorbeeld hiervan is het bedrijfsbeleid omtrent leaseauto’s. De tijden dat je als afstudeerder in de Volkswagengarage je sollicitatiegesprek had om na een uurtje met een hagelnieuwe Golf de garage uit te rijden, liggen vanuit werkgeverschap  gelukkig ver achter ons. De reden hiervan is dat arbeidsmarkt veel minder gespannen is en dit is dan ook de ideale tijd om weer eens goed naar de kosten te kijken.

 

Binnen de dienstverlenende bedrijfstak zijn na de salariskosten vaak de autokosten de grootste kostenpost. Deze kosten zijn de afgelopen paar jaar vaak ook de grootst stijgende kostenpost. Kostenverhogende aspecten zijn niet alleen de stijgende leasebedragen, maar zeker ook de gestegen brandstofprijzen en de uit de klauwen gelopen parkeergelden. De tijd begint nu rijp te worden voor een nieuw autoreglement, met of gebaseerd op het MVO. Voorbeelden zijn het aantal privékilometers dat een werknemer mag rijden. Voorheen was dit of niet op genomen of kon dit nooit 100% goed gecontroleerd worden. Fleet-managementsystemen maken dit niet alleen inzichtelijk, maar kunnen ook gebruikt worden om het bewustzijn van mensen omtrent hun rijgedrag te vergroten. Door een verhoging van dit bewustzijn gaat de bestuurder anders met de leaseauto om. Dit resulteert onmiddellijk in een reductie van het brandstofverbruik (6-8%). Dit kan nog verder gestimuleerd worden door mensen actief te informeren over goedkopere benzinestations op de routes die ze vaak rijden. Met een brandstofprijs die wel 12 cent per liter kan verschillen, is het toch een optie om de werknemers daar eens over na te laten denken. Deze brandstofstimulatie wordt bijvoorbeeld bij Cap Gemini toegepast door mensen te belonen en te straffen afhankelijk van het antwoord op de vraag of ze onder of boven de brandstofnorm zitten. Het bedrijf Profource heeft in de 55 auto’s voor nieuwe junior consultants een fleet-managementsysteem laten inbouwen waarmee de rijstijlscores onderling vergeleken kunnen worden en het aantal privékilometers gemeten wordt. Deze informative wordt gebruikt om berijderscores te meten om daarna dan ook de berijders te stimuleren ‘beter’ te rijden. Atos biedt de medewerkers een privéleaseauto aan die eventueel gebruikt kan worden als tweede auto. Bij Deloitte kan je alleen nog maar een leaseauto uitkiezen met een A- of B-energielabel want anders wordt je financieel gekort in je leasebudget als je dit niet doet. Deze voorbeelden geven weer aan dat het MVO-beleid in combinatie met het terugdringen van de variabele autokosten erg actueel is.

 

Met een fleet-managementsysteem kan men nu al inspelen op eventuele veranderingen in de bijtellingnormen voor privégebruik. Werknemers die privé niet of zeer weinig met de leaseauto van de zaak rijden hebben hiermee ook een sluitende kilometeradministratie.

 

Om het ‘Big Brother is watching you’-gevoel weg te nemen bij de installatie van een fleet-managementboardcomputer moeten alle relevante zaken vanaf het eerste moment helder en duidelijk gecommuniceerd worden. In deze communicatie moet vooral de aandacht gevestigd worden op het antwoord op de vraag wat de boardcomputer meet (bijvoorbeeld vertrek- en eindpunt en aantal kilometers van de zakelijke ritten) en wat men niet meet (gegevens omtrent de privéritten). Verder moet je duidelijk zijn over wat de eventuele positieve en negatieve consequenties zijn voor de bestuurders. Positieve zaken kunnen eventueel zijn een bonus bij het behalen van een bepaalde rijstijlscore of een beloning bij het tanken buiten de snelweg. Negatieve consequenties kunnen zijn het verlagen van het toegestane leasetarief door middel van het heffen van een eigen bijdrage of het doorbelasten van de extra gereden privékilometers boven een in het reglement genoemde norm.

 

Let er wel op dat het vrijwel onmogelijk is om het ‘Big Brother is watching you’-gevoel bij iedere bestuurder weg te nemen, hoe goed je zaken ook communiceert. 

 

 

Jan Groenen (@JWFGROENEN, [email protected]) is CFO van Profource, een IT Dienstverlener op het gebied van Oracle E-Business Suite met 200 consultants en 160 leaseauto’s.