Geloof is dan het eerste, grote besturende grondbeginsel hetwelk macht, heerschappij en autoriteit over alle dingen heeft. Door geloof bestaan zij, door geloof worden zij onderhouden en door geloof worden zij veranderd of blijven zij gehandhaafd en dit alles overeenkomstig de wil van God. Zonder geloof is er geen macht en zonder macht is er geen schepping of bestaan.

Hierdoor verstaan wij dat het grondbeginsel van macht, het welk in de boezem van God bestond, waardoor de werelden gevormd werden, geloof was. Het is vanwege dit grondbeginsel wat in de godheid bestaat dat alle geschapen dingen bestaan en alle dingen zowel in de hemel als op aarde bestaan omdat het geloof in Hem bestaat.

Voor mij is die leer prachtig en ongekunsteld. Als we ernaar streven om de beginselen van het (herstelde) evangelie te begrijpen, ons eigen te maken en na te leven, zullen we geestelijk zelfredzaam worden. Het beginsel van geestelijke zelfredzaamheid komt voort uit een fundamen-tele leerstelling van de kerk, namelijk ‘keuzevrijheid’. Ik ben van mening dat keuzevrijheid, na het leven zelf, een van de grootste gave van God aan zijn kinderen is.

Als ik de keuzevrijheid en de eeuwige gevolgen daarvan bestudeer en overweeg, besef ik dat we waarlijk kinderen van God zijn en dat we daarom dienovereenkomstig moeten handelen. Door dat begrip word ik er ook aan herinnerd dat we als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen deel uitmaken van een grote, wereldwijde familie van heiligen.

Wij kunnen, als wij een eenheid vormen  en geloof hebben, grote werken tot stand brengen want wij als één volk kunnen alles doen wat de Heer van ons verlangt. Wij moeten echter wel oppassen dat wij in deze richtlijnen blijven geloven want anders vervallen wij in de wegen van de wereld en gaan wij denken als zij en worden wij een gewoon volk dat geen speciale waarde heeft. Nee, de kracht van heiligen der laatste dagen is hun geloof. Daardoor kunnen zij alles bereiken waar zij hun hart opstellen, mits het uiteraard iets goeds is. Als zij die richting kiezen zal God met hen zijn en hen steunen. Dat heeft Hij altijd gedaan en daar zal ook nooit verandering in komen.

Kijk naar de pioniers. Zij hebben door geloof dingen tot stand gebracht die ongelooflijk leken maar hebben hierdoor wel de macht en de zegeningen van God verkregen. Veel getrouwe leden hebben door geloof hun moederland achtergelaten. Dat hebben ze gedaan om aan vervolging te ontsnappen of om de kerk in Amerika op te bouwen of om hun economische omstandigheden te verbeteren of om dichter bij een tempel te wonen, en ga zo maar door.

De kracht van geloof begint nu duidelijk zichtbaar te worden. We zien meer jonge mannen, jonge vrouwen en echtparen voor de Heer op zending gaan; we zien meer tempelhuwelijken; we zien meer vertrouwen en moed bij de leden om anderen over het herstelde evangelie te vertellen. In Europa en veel andere delen van de wereld is er een geestelijk vacuüm omtrent de ware leringen van Christus ontstaan. Dat vacuüm moet, kan en zal met de boodschap van het herstelde evangelie gevuld worden, naarmate heiligen der laatste dagen dit evangelie met meer moed en geloof naleven en verkondigen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.