In een gezin waar de ouders sterk de nadruk leggen op hun echtelijke verhouding, en dag na dag werken aan het versterken van de liefdesband tussen elkaar, voelen de kinderen zich veilig. Zij leren geduld, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, liefde, en vergeving door het voorbeeld van hun ouders en niet slechts door er lessen over te krijgen.

Een van de beste manieren om gelukkige, zich veilig voelende kinderen te hebben is een gelukkig, sterk huwelijk te hebben. Een les van de zustershulpvereniging van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ legde op de juiste wijze de nadruk op de invloed van de verhouding tussen man en vrouw op de kinderen in het gezin: “Het huwelijk is het fundament waarop alle andere relaties in het gezin zijn gebouwd. De verhouding tussen man en vrouw is de basis voor al het andere in het gezin.”

Van de tijd af dat het kind erg jong is tot aan zijn volwassenheid geeft de sfeer in het gezin en in het bijzonder de verhouding tussen vader en moeder hem een voorbeeld voor zijn eigen relatie met anderen. De manier waarop het kind betrokken wordt bij de relatie van de ouders tot elkaar, of de manier waarop het kind denkt dat hij die relatie beïnvloedt, is waarschijnlijk de belangrijkste factor in de ontwikkeling van zijn personaliteit.

Een hartelijk, zorgzaam optreden van man en vrouw onderling kan door het kind worden geïnterpreteerd als de aanvaarding van zichzelf. Als u uw gade behandelt als iemand die meewerkt en niet als iemand die meedingt, zal het kind het verlangen krijgen ook mee te werken in plaats van op slinkse wijze te proberen zijn zin te krijgen en dwars te zijn. Een steeds toenemende vreugde in het huwelijk en het leven in het algemeen zal het kind het voorbeeld geven dat hij nodig heeft om de juiste opvattingen voor zijn toekomstig leven te kunnen ontwikkelen.

Een gelukkig echtpaar in onze kerk verteld: “Wij hebben gemerkt dat dit werkelijk zo is in ons eigen gezin. Toen wij pas getrouwd waren gebeurde het weleens dat Ed uit zijn humeur thuiskwam omdat er iets op zijn werk was gebeurd. Als hij de deur binnenkwam, vroeg Ann zich direct af wat zij had gedaan om hem zo geïrriteerd te maken. Ed heeft haar dikwijls moeten geruststellen voordat zij begreep dat hij niet boos op haar was. Een dergelijke reactie hebben wij ook bij onze kinderen gemerkt als wij samen het niet eens waren over iets. Zij schijnen een zekere verantwoordelijkheid te voelen voor onze problemen. Op dezelfde wijze schijnen zij zich vredig en veilig te voelen als onze verhouding hartelijk en vriendelijk is. Zij zijn ook gewilliger en attenter als de stemming tussen ons optimaal is.”

Hoe kunnen mannen en vrouwen hun huwelijk verbeteren? Het is gemakkelijk zich te laten verleiden tot de gedachte dat alleen al gehoorzaamheid aan de belangrijkste geboden automatisch een goed huwelijk met zich mee moet brengen. In het huwelijk is de toepassing van meer beginselen en aanwijzingen van de Heer nodig, en iedere man en vrouw behoort zich in het bijzonder erop toe te leggen de onderlinge verhouding te verbeteren, en moet bereid zijn om de nodige tijd en inspanning daaraan te geven. “Er is een wet vóór de grondlegging dezer wereld onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle zegeningen zijn gegrond — en wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond. (LV 130:20-21.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.