Hoewel er geen enkelvoudig antwoord is op iedere situatie, kan het begrijpen van de volgende beginselen en richtlijnen nuttig zijn. Aanvankelijk kan iemand om verschillende redenen alcohol proberen, zoals – nieuwsgierigheid, opstandigheid, druk van de groep, beïnvloeding door foute vrienden, televisie, radio, tijdschriften, kranten, internet enz..  Het proces dat iemand tot een gewoontedrinker maakt omvat echter de volgende stappen:

  1. De persoon ontdekt het tijdelijk genot van het drinken. Het eerste gevolg van alcohol op het lichaam is gewoonlijk een gevoel van welbehagen. Het helpt iemand zich te ontspannen, spontaner, ongeremd en vriendelijk te zijn, (althans volgens de drinker zelf). Jammer genoeg treden de kwalijke gevolgen van het drinken pas na enige tijd aan de dag, en dat is nu juist het wrede bedrog van alcohol.
  2. De persoon neigt naar het herhaaldelijke genot van het drinken en daarom wordt naar gelegenheden gezocht om te drinken. Naarmate dat het drinken wordt voortgezet zal de persoon misschien ook ontdekken dat pijnlijke gevoelens van, bijvoorbeeld eenzaamheid, afwijzing, angst, ontoereikendheid of mislukking tijdelijk verdwijnen. Daar deze pijnlijke gevoelens terugkomen als men weer nuchter is, wordt de behoefte aan drank nog sterker.
  3. Het lichaam van de drinker gaat aan alcohol wennen. Na enige tijd merkt men dat men hoe langer hoe meer moet drinken om hetzelfde resultaat te krijgen. Als het zover is kan iemand er openlijk over op gaan scheppen dat hij zo goed tegen alcohol kan.
  4. De drinker wordt afhankelijk van alcohol. De persoon bereikt nu een punt waarop hij of zij niet meer kan functioneren zonder alcohol. Niets kan meer afgemaakt worden tenzij er eerst is gedronken.
  5. Wegens de veelvuldige grote hoeveelheden alcohol die nu gedronken worden, beginnen de negatieve gevolgen onvermijdelijk merkbaar te worden. De productiviteit op het werk wordt minder. De verhoudingen in het gezin beginnen er ernstig onder te lijden. Misschien wordt er een auto totaallos gereden, wordt er iets dwaas gezegd of gedaan terwijl men dronken is, wordt men veroordeeld tot een gevangenisstraf of een boete, of echtgenote of kind wordt mishandeld.
  6. De drinker begint zelf geestelijk onder de toestand te lijden. Door datgene wat hierboven beschreven staat begint de drinker zijn gevoel van eigenwaarde te verliezen, hij begint spijt te krijgen en zich schuldig te voelen en gaat zich intens ongelukkig voelen.
  7. De persoon drinkt nu om de pijn die door het drinken veroorzaakt wordt te ontvluchten. Helaas hebben zijn vroegere ervaringen met drank hem goed geleerd dat de manier om pijn op te heffen opnieuw drinken is en zo gaat het door. Het slachtoffer is gevangen in een vicieuze cirkel, die hem naar beneden trekt. Wat begon als een gevoel van welbehagen is nu een nachtmerrie van geestelijk lijden gepaard met ernstige lichamelijke reacties als er geen alcohol gedronken wordt. De persoon is dikwijls gedeprimeerd, kan aan zelfmoord gaan denken, is wanhopig en ziet geen uitkomst meer. En toch, hoe gek het ook moge klinken, blijft hij of zij aan alcohol, de oorzaak van het probleem, denken, als het enige middel om eraan te ontsnappen. Drank maakt meer kapot dan je lief is en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.