De gezinsavond, die op elke maandagavond wordt gehouden, is voor iedereen belangrijk, ongeacht de levensfase waarin we ons bevinden. Wij moeten ons uiterste best doen om de maandagavond vrij te houden van andere bezigheden. Net als lijm houdt ook de gezinsavond het gezin bij elkaar. De lessen moeten leerzaam zijn en alle gezinsleden moeten er op ontspannen wijze en liefdevol bij betrokken worden.

We moeten iedereen, behalve zuigelingen, op de een of andere manier bij de gezinsavond betrekken. Kleine kinderen kunnen liedjes zingen. Oudere kinderen kunnen bijvoorbeeld een les geheel of gedeeltelijk geven. Andere gezinsleden kunnen de jongere kinderen bij hun voorbereiding helpen. Iedereen moet de kans krijgen om vragen te stellen naar aanleiding van hun eigen evangeliestudie of de les.

De gezinsavond is ook een gelegenheid om activiteiten te plannen zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Het is een gelegenheid om misverstanden uit de weg te ruimen. En het is een kans om de gezinsleden aan te moedigen hun talenten te ontwikkelen en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Dat vereist wel enige organisatie en discipline van de ouders en alle kinderen. We moeten onze kinderen helpen door hun geloof en begrip te versterken.

Persoonlijke en gezamenlijke schriftstudie is een levenslang proces. Kinderen hebben soms moeite met de taal van de Schriften. Daarom moeten ouders en oudere broers en zussen de tijd nemen om moeilijke gedeelten te bespreken en uit te leggen. Ze moeten uitleggen hoe de betekenis ervan op hun huidige omstandigheden van toepassing is.

Het kan jaren duren voordat de gewoonte om als gezin de Schriften te bestuderen, is ingeburgerd — dat gebeurt niet vanzelf. Door studiegewoonten vormen we een beschermende muur waar het gezin op kan vertrouwen en waardoor eenheid ontstaat.

De beste omgeving waar kinderen kunnen leren wat belangrijk is, is thuis, want daar wordt de meeste liefde ontvangen. Ouders hebben de opdracht gekregen om hun kinderen te ‘onderwijzen in de leer van bekering, geloof in Christus, de Zoon van de levende God en de gave des Heiligen Geestes.’ (LV 68:25.)

Om de moeilijkheden van het leven het hoofd te kunnen bieden, moeten onze kinderen een getuigenis van de Heiland, de Verlosser van de wereld, hebben. Zij moeten leren dat ze op een dag verantwoording aan de Heer moeten afleggen voor hun leven. Ze moeten ook het plan van geluk leren kennen dat de Heer zijn kinderen heeft gegeven. Dat houdt in dat ze moeten weten dat God hen liefheeft, dat we vóór de schepping van de wereld bij Hem woonden en dat we door de zending van zijn Zoon, Jezus Christus, allemaal bij Hem kunnen terugkeren.

Om de moeilijkheden van het leven het hoofd te kunnen bieden, hebben onze kinderen bovendien een goede opleiding nodig. Ouders moeten hun kinderen liefdevol en rechtschapen disciplineren. Kinderen mogen niet tot gehoorzaamheid gedwongen worden. President Hinckley heeft gezegd: “Er is behoefte aan discipline in het gezin. Maar harde, wrede discipline leidt niet tot verbetering, maar tot afkeer en verbittering. Er wordt niets door hersteld, het probleem verergerd, schiet zijn doel voorbij” en dit getuig ik in Jezus naam. Amen.