Ik weet dat de Heer communiceert met mensen die Hem zoeken. Ik ben dit gaan beseffen toen er in mei 2002 bij mij werd aangebeld. Toen ik de deur opende stonden daar twee Amerikaanse jongens van zo’n jaar of twintig voor de deur die in goed Nederlands vertelden dat zij Elders waren van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’. Ik dacht toen bij mezelf, na alles wat ik heb meegemaakt, ‘wat kunnen die snotneuzen mij nog vertellen’. Toen ik hun vertelde dat ik geen zin had om naar hun verhaal te luisteren vroeg een van die Elders aan mij. “Geloofd u dan niet in God”? Ik antwoordde. “Ja, ik geloof wel in een God. Als ik buiten om mij heen kijk en kijk naar de mensen en naar alles wat er groeit en bloeit dan moet ik toch echt de eerste nog tegen komen die zoiets kan maken”, en voor ik het besefte stond ik daar met het Boek van Mormon in mijn handen. Ik stond ineens met een mond vol tanden en zei toen dat zij over zes weken maar moesten terugkomen. Toen ik ze uitliet gleed er een briefje uit het boek en viel op de gangvloer. Toen ik het opraapte zag ik dat er 23 vragen opstonden die het Boek van Mormon beantwoord.
Vraag 5 luidde: Wat is het doel van `s mensen bestaan? Vraag 8 luidde: Hoe kan iemand zijn zwakheden doen verkeren in kracht? Vraag 13 luidde: Wat is het evangelie van Jezus Christus precies? Hoe beantwoordde de Heiland zelf deze vraag? Vraag 15 luidde: In hoeverre zijn de mensen verantwoordelijk voor hun keuzen en daden? Vraag 17 luidde: Beschermt de Heer de rechtvaardigen altijd voor de onrechtvaardigen? Vraag 23 luidde: Hoe kan iemand, in een wereld vol van tegenstrijdige stemmen, beoordelen wat goed en wat kwaad is?
Mijn hele ‘wezen en zijn’ kon niets anders dan het boek gaan lezen. Alsof er een zacht stemmetje in mezelf zei. “Lees het boek en je zult eindelijk na zoveel jaren je zeer begeerde antwoorden ontvangen”. Ik heb het boek gelezen en toen na zes weken de Elders weer aanbelden heb ik ze binnen gelaten. In een tijdvak van zo’n zes weken heb ik hun lessen gevolgd en ben ik volgens het woord van wijsheid gaan leven. Dat houd in: Geen (soft)drugs, tabak, alcohol, koffie/cola en thee nuttigen en zo gezond mogelijk leven. Dat was ook precies datgeen wat mij zo erg aansprak. Ik voelde dat ik mij met iets heel bijzonders ging bezig houden.
Ik begon de woorden te vinden waar ik in mijn leven moeilijkheden van ondervond. Met de wetenschap die ik vanaf mijn jeugd voorhanden had kon ik geen synchronisatie tussen mijn gevoel, verstand en geest tot stand brengen waardoor er altijd een twee/driestrijd in mezelf aanwezig was. Ik kwam tot de ontdekking dat ik mijn hele leven heb gepiekerd over hoe ik alles het beste in eerlijkheid kon doen en de twee/driestrijd in mezelf met het onbegrip van anderen, waarin ik regelmatig het geduld verloor, heeft daar een overheersende plaats in gehad. In het zoeken naar ‘wist ik niet’ ben ik in psychotherapie gewees en heb ik verschillende religies bestudeerd, maar dat heeft niets aan verbetering bijgedragen.
Kortom. Ik kreeg een getuigenis in mijn hart dat het Boek van Mormon waar was/is en dat Joseph Smith waarlijk een profeet van God was die de volheid van het evangelie heeft hersteld, dat via hem het priesterschap op aarde is hersteld en de kerk van Jezus Christus op aarde heeft teruggebracht en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.