Als Paulus aan het eind van zijn instructies aan de Hebreeuwse heiligen komt, krijgen zijn woorden nieuwe kracht en schoonheid. De intensiteit waarmee hij schrijft verraad zijn hartstochtelijke verlangen de heiligen ertoe te bewegen de vervolgingen en verleidingen van de wereld te overwinnen. Hij bereikt het machtige hoogtepunt waartoe hij zijn toehoorders door middel van deze zendbrief heeft gebracht. Hier is hij gereed hun de sleutel te geven waarmee zij de wereld kunnen overwinnen en hun zaligheid verwerven.

De boodschap is zo belangrijk dat Paulus hem met de grootste zorgvuldigheid en bijzonder duidelijk uitwerkt. Hij wil dat allen het zullen begrijpen en niemand het punt waar het om gaat zal missen. Waarom al die moeite? Waarom zulk een verlangen om allen die willen luisteren te bereiken? Het antwoord lijkt vrij eenvoudig maar is dat niet want hij openbaart de sleutel waardoor mensen profeten zijn geworden, openbaringen ontvangen, geweldige wonderen verrichten en waar Zion werd gevestigd en “weggenomen”.

Paulus kende de moeilijke omstandigheden waaronder de eerste heiligen moesten werken. Hij kende ook de omstandigheden waaronder de heiligen in het laatste der dagen zouden moeten werken en hij hád daarover geprofeteerd. (1 Timoteüs 4:1-4.) Daarom is de sleutel die hij de Hebreeën in zijn brief gaf ook de sleutel van de huidige ‘heiligen der laatste dagen’ en ieder van hen moet leren hoe zij deze sleutel moeten gebruiken om uiteindelijk aan de goddeloosheid van onze tijd te ontkomen.

Ik hoop dat u uzelf afvraagt welke sleutel het is waarover in deze column gesproken wordt en als u voor het eerst in uw leven hiervan hoort terwijl u zoekt naar de manier waarop u hem in uw eigen leven kunt gebruiken neem dan contact met ons op. Houd in gedachte dat Paulus wist waar hij over sprak want hij schreef uit ervaring. Hij had de sleutel vele malen gebruikt om de schatten van de eeuwigheid te ontsluiten en dat kunt u ook als u van ons aanbod gebruik maakt.

Zendelingen worden met het gezag en de sleutels van de apostelen geroepen, aangesteld en gemachtigd, en krijgen de opdracht om ‘van Jezus te getuigen.’ Daarom worden zij gerekend onder ‘de uitverkoren vaten des Heren.’ Met andere woorden: zij, de bevoegde boodschappers van de Heer, laten de ziel van hen die naar hen luisteren kennismaken met het geloof in Christus door met de macht van de Heilige Geest te onderwijzen en te getuigen.

Het woord dat we verkondigen, het woord waardoor we geloof in Christus ontwikkelen, is het herstelde evangelie, of het goede nieuws, van Jezus Christus. Eenvoudig gezegd is het goede nieuws dat de dood niet het einde van ons bestaan is en we slechts tijdelijk van God afgescheiden zijn. We hebben een Heiland, Jezus Christus, de goddelijke Zoon van God, die door zijn verzoening de dood en de hel overwonnen heeft, zodat iedereen op zal staan en iedereen die zich bekeert en zich in zijn naam laat dopen voor eeuwig in Gods hemelse koninkrijk mag wonen.

Als u dag in dag uit probeert de wil van God te kennen en uit te voeren, zal uw eigen geloof in Christus enorm groeien. Omdat uw geloof u al tot handelen aanzet, zal het u ook macht geven en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.