Nu zijn zendelingen en leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ geroepen om het evangelie aan de wereld te prediken. Zij kunnen dit ook want  zij weten op welke wijze zij de Heer in gebed moeten naderen. Als je eenmaal lid van die kerk bent geworden is het niet zo moeilijk om zo te leren bidden want het zijn niet zozeer de woorden die zij daarbij gebruiken. Een waarachtig, gelovig, oprecht gebed bestaat meer uit het gevoel dat uit het hart komt en het innerlijke verlangen van onze geest om de Heer in nederigheid en in geloof om zijn zegen te smeken. Het komt er niet op aan, hoe eenvoudig de woorden ook zijn, indien onze wensen maar oprecht zijn en wij voor de Heer komen met een gebroken hart en een verslagen geest.

Een vader vroeg zijn zoon een rotsblok te verplaatsen. De zoon schepte op dat het voor hem een makkie was maar ondanks pogingen om het rotsblok van zijn plaats te duwen, te wrikken of te tillen, vocht hij echter zonder succes. Hij haalde er een paar vrienden bij maar ook met elkaar kregen zij er geen beweging in. Schoorvoetend ging hij naar zijn vader en vertelde hem dat hij het rotsblok niet kon verplaatsen. ‘Heb je alles gedaan wat je kon?’ vroeg de vader. ‘Ja,’  antwoordde de zoon. ‘Heb je echt alles geprobeerd?’ hield de vader aan. ‘Ja,’ zei de zoon, ‘ik heb echt alles geprobeerd’. ‘Nee jonge, dat heb je niet want je hebt mij niets gevraagd.’ En zo is het ook met de meeste mensen. Ze beseffen niet dat ze allemaal erfgenamen van God en medeërfgenamen met Christus zijn want vrijwel niemand wil in contact komen met onze hemelse Vader. Toch wil Hij ons graag helpen maar Hij wil dat wij leren dat wij hem nodig hebben, dat wij de deur voor Hem opendoen en openhouden.

Ik vraag mij af of wij er ooit bij stilgestaan hebben waarom God ons gevraagd heeft te bidden. Heeft Hij ons gevraagd te bidden omdat Hij wil dat wij voor Hem buigen en Hem aanbidden? Is dat de voornaamste reden? Ik geloof niet dat dát het is. Hij heeft ons wel geboden Hem te aanbidden en tot Hem te bidden in de naam van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Maar ik denk dat God wel vooruit kan komen ook zonder ons gebed want zijn werk zal echt wel, of wij nu wel of niet bidden, op de zelfde wijze blijven doorgaan. Hij weet namelijk het einde al wanneer Hij ergens aan begint. Veel werelden hebben reeds doorgemaakt wat wij nu meemaken. Hij heeft op andere werelden zonen en dochters gehad die de zelfde voorrechten en kansen hadden om Hem te dienen en dezelfde geboden kregen als wij. Hieruit concludeer ik dat wij het gebed nodig hebben en niet Hij.

Het gebed is iets dat de ziel nederig maakt. Het vergroot ons bevattingsvermogen en het verlevendigd onze geest. Het brengt ons dichter bij onze hemelse Vader. Hij heeft  niet ónze hulp nodig, nee, wij hebben zijn hulp nodig en daar hoeft niet aan getwijfeld te worden. Wij hebben de leiding van zijn heilige Geest nodig. Wij moeten weten welke beginselen ons gegeven zijn waardoor wij in zijn tegenwoordigheid kunnen terug keren. Onze geest moet namelijk verlevendigd worden door de inspiratie van de heilige Geest die van Hem komt. Om deze reden bid de ‘heilige der laatste dagen’ tot zijn hemelse Vader zodat Hij  hem kan helpen volgens het herstelde evangelie te leven en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.