Een terugkeer naar de zuivere islam betekent dat iedere bewoner van de planeet aarde moet gaan leven naar de waarden en normen van de profeet Mohammed en zijn vrienden. Het gaat niet om fantasieën die zich in iemands hoofd afspelen maar het vertegenwoordigd een serieuze werkelijkheid. Het begint als een kleine kern maar hoe groter dit wordt des te ernstiger wordt de intimidatie en dreiging tegenover anderen. Inmiddels zitten wij in de terroristische aanslagen en politici moeten nu toch gaan inzien dat aan de onbeheersbare interetnische en interculturele conflicten in onze gemeenschappen, wijken en steden, die, als het zo doorgaat, echt uit de hand gaan lopen, een tegenoffensief vorm moet gaan krijgen zodat de samenleving niet het recht in eigen hand gaat nemen.

Er gaan nu al geruchten op dat onze wetten niet eeuwig zijn en dat wanneer hun aanhang groeit, ze op democratische wijze wetten kunnen veranderen, zowel betreffende de vrijheid van meningsuiting als op het gebied van homo of vrouwenrechten. Ja, de terugkeer naar de zuivere islam, namelijk het salafisme gaat gepaard met het verspreiden van de grondslagen van het islamitisch terrorisme en de rest gaat vanzelf. Westerse politici zullen het onderspit gaan delven vanwege het geweld, intimidatie en etnische conflicten en we kunnen Israël als voorbeeld nemen in hun relatie met de zogenaamde Palestijnen.

De grote leugen is het feit dat islamologen en imams de misvatting verspreiden dat de salafisten de enige religieuze mensen zijn in de wereldislam. De sjiieten of soennieten zien hun eigen benadering van hun religie als een individuele daad en niemand heeft daar last van. Door individueel het goede te doen proberen zij waar het maar kan goede mensen te zijn. Zij zijn niet aangesloten bij het salafisme of sjiitische tegenhangers en toch loopt deze groep gevaar dat zij door salafisten bedreigd worden of nog erger.

Het salafisme is een gemeenschappelijke stroming in de islam die invloed wil uitoefenen onder de wereldgemeenschap der moslims en zijn niet op zoek naar het goede leven. Zij hebben nu nog de vorm van een kleine kern die niet alleen de islamitische wereld maar ook de westerse wereld wil veroveren. Voor dit heilige doel liegen, bedriegen en bedreigen zij waar het maar kan. De noodzakelijke voorwaarden voor het maken van een werelds salafisme is de ree-islamisering van moslims over de hele wereld en dat is waar ze mee bezig zijn.

In onze westerse samenleving is het niet de groep, maar het individu waar het volgens liberalen in het leven en in de moraal om draait. Het is wel jammer dat het begrip God en de Zoon van God daar geen deel vanuit maakt. De vrijheid  van het individu kan negatief gedefinieerd worden. Dat wil zeggen dat de staat individuen vrij laat, om te doen wat ze willen en optreedt als scheidsrechter wanneer iemand de vrijheid van een ander schendt. Het gaat om een minimale staat, de zogenaamde nachtwakersstaat. Deze vorm van liberalisme wordt ook wel libertarisme genoemd. De twintigste-eeuwse Amerikaanse filosoof Robert Nozick is hiervan een belangrijk vertegenwoordiger met zijn boek Anarchy, State and Utopia (1974). Het is om deze reden onverteerbaar als dit allemaal verdwijnt en ik zie dan ook de toekomst met lede ogen tegemoet. Als westerse politici geen antwoord vinden op het salafistische gevaar dan zie ik enorme etnische conflicten ontstaan waarin de westerse samenleving het recht in eigen hand neemt.