Iedere donkere winter gaat voorbij en het licht wint het steeds weer van de duisternis. Symbolisch voor ons leven. Het licht zal het altijd winnen van het duister.

Hier een aantal woorden van een oud man, die veel ondervonden heeft en vreugd en verdriet geproefd heeft en die van jongs af aan gezocht had naar de zin van het leven. Nu als 86-jarige wil ik troost en hoop schenken aan wie dat nodig heeft. En ik begin met een citaat van de bekende schrijver Ernst Hemingway:
“Je kunt een man wel doden, maar niet overwinnen”
Dit raakt de kern van het leven. Wij, mensen strijdend met allerlei tegenslag, wanhoop, zorg, verdriet, onrecht en verdrukking, zijn niet geboren om overwonnen te worden. Wij kunnen hooguit strijdend ten onder gaan, maar als wij het geloof in ons zelf behouden en in het doel van ons leven dan kan niets of niemand ons overwinnen.
Mijn zoon, die is op 4 maart 2012 aan een dodelijke vorm van kanker overleden, maar ik weiger mij door het verdriet te laten overspoelen. Mijn zoon is wel gestorven, overleden zoals men dat noemt, dus “over het lijden heen” en zoals God het wilde, maar dood ging hij niet.
Niet één waarlijk oprecht en moedig mens gaat dood! DE DOOD BESTAAT NIET! Ook voor mij niet. Daarom zal er straks op mijn grafsteen staan; “IK BEN NIET DOOD MAAR ERGENS ANDERS” Omdat ik weet dat ik dan in de rustplaats van onze hemelse Vader ben, in het Paradijs, zoals beloofd wordt in het Boek van Mormon, Alma 40:11-12.
Ik hou van de 5de symfonie van Beethoven met die beroemde aanvangstonen die in de oorlog als de V in Morseschrift werd gebruikt, maar ook in gebaar met in V-vorm opgestoken vingers, de V van VICTORIE uitbeeld. Dat draagt ook Beethovens 5de zo magistraal uit; De moedige strijd van de mens die vallend en opstaand klimt hoger en hoger, op weg naar de sterren, ondanks alles wat tegenhoudt, tegenslag en noodlot.
Beethoven zegt zelf van de begin tonen van zijn 5de symfonie: ”Zo klopt het noodlot aan de deur”. Maar wij kunnen dat noodlot tarten omdat wij uiteindelijk zullen overwinnen. Hoe vaak het noodlot aan onze deur klopt, hoe dikwijls de mens vernederd, geslagen en gesmaad wordt, hoe dikwijls onze hoop en verwachting de bodem wordt ingeslagen en wij ter aarde worden neergeworpen, hoe vaak ons geluk door demonische machten wordt afgebroken door oorlog, ramp en vernietiging en wij verdrietig op de puinhopen terneer geslagen liggen, tóch richt de mens zich steeds weer moedig op, hoewel gebeukt en geslagen, om voort en voort te gaan, te klimmen op en op, hoger en hoger, onverzettelijk en vastberaden stap voor stap zet de mens de tocht van het leven voort, steeds omhoog strevend ondanks tegenslagen en verdriet dat hem tijdelijk terug werpt, op naar het einddoel die de glorieuze overwinning is op alle machten der duisternis en krachten die ons naar beneden trachtten te trekken, “terug naar de sterren onze eeuwige bestemming”.Theo Baalman