Het is ondenkbaar dat er ooit een ernstig meningsverschil zou kunnen zijn dat oorlog tot gevolg heeft, indien iedereen volgens de beginselen van het herstelde evangelie zou leven. Heb uw naasten lief en werk samen in gerechtigheid dan zou oorlog ondenkbaar zijn. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. (Jesaja 2:4.)

     ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ moedigt oorlog niet aan. Zij houden niet van het bloed dat in een oorlog vergoten wordt. Zij houden ook niet van de stank die een oorlog veroorzaakt, de verliezen die door oorlog geleden worden, de wreedheden van oorlog, van het lijden wat een oorlog veroorzaakt en de degradatie door oorlog. Nee zij haten oorlog. Hebzucht wordt aangewakkerd door oorlog en oorlog wakkert hebzucht aan waardoor er talrijke profiteurs ontstaan. Steden zouden verkwijnen als de oorlogsindustrie zou ophouden te bestaan. Hoe kan oorlog van de aardbodem worden verdreven? Het antwoord is eenvoudig maar kennelijk moeilijk te verwezenlijken. Laten alle mensen leven volgens de beginselen van het herstelde evangelie want vóórdat er vrede in de wereld en rondom ons kan komen moet het eerst bij iedereen in het hart komen.

     Nimmer zou het gezin vernietigd kunnen worden, de familiebanden verbroken kunnen worden of dat mensen in ernstige moeilijkheden zouden geraken als wij volgens de beginselen van het herstelde evangelie zouden leven. Toch leeft de mens thans in een moraal waarin de seksuele revolutie op hol is geslagen en waar kennelijk alles mag. Zij zijn nu op het punt aangeland waar vrijheid en losbandigheid een onzedelijke vrijdenkerij is geworden. In heel veel van die gevallen verruilen echtparen van partner en geven zich over aan verlustiging.

     Het herstelde evangelie wordt waarlijk vergeten. Het meer en deel weet niets van het herstelde evangelie maar hebben wel hun mondje klaar als het om afwijzen gaat. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat je tijdens een vaste relatie te maken krijgt met overspel, ergens tussen de 40 en 76 %  ligt en bij 30 % leidt dit tot het beëindigen van de relatie of het huwelijk. Er zijn talrijke vrouwen die hun gezin verlaten terwijl dat ‘meer en deels’ niet nodig is. Zij werken dan dikwijls met andere mannen samen in plaats van hun eigen man. In 2009 heeft de Nederlandse rechter 31.677 huwelijken ontbonden wat zo’n 35% van alle huwelijken is die op een echtscheiding uitlopen. Tel daar de paren bij op die ongehuwd samenwoonden en men komt boven de 55%. Ja we hebben waarlijk een wereld die snel in verval is geraakt en dit is nog maar het puntje van de ijsberg.

     Een getuigenis ontvangen en ons bekeren begint met studie en gebed, waarna we het herstelde evangelie geduldig en standvastig naleven en de Geest uitnodigen en vertrouwen. Het leven van Joseph Smith en de herstelling van het evangelie zijn uitstekende voorbeelden van dit proces. Let dan op de stappen die tot een getuigenis leiden: een verlangen om de waarheid te kennen, in ons hart overwegen, en dan de influisteringen van de Geest ontvangen en gehoorzamen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.