Ik zie in de Nederlandse politiek dat het ongewenste multiculturaliteitsideaal er in alle stilte, met een subtiele vorm van geweld tegen de eigen bevolking in, eenvoudig erdoor wordt gedrukt, terwijl uit alles blijkt dat dit een onmogelijke werkelijkheid is, een zogenaamde ideale wereld die bij het gewone volk volstrekt niet gewenst is. Uit alles blijkt dat dit ideaal nog geen enkele vorm van werkelijke verbroedering op basis van welgemeend wederzijds respect tot stand heeft gebracht. Nergens!!! Dat dit niet gebeurt, ligt beslist niet aan het Nederlandse volk! Die is over de hele linie tolerant gebleken.

Dat is gemakkelijk aan te tonen, want de toenemende manifestatie van de islamitische wil om zich meer en meer te laten gelden, wordt steeds meer zichtbaar en voelbaar zoals de koran immers ook beveelt! Alle religies van de wereld hebben in het Westen hun plaats kunnen vinden en zij kunnen daar rustig gedijen en religieuze zaken beleven zij ongestoord op hun eigen wijze, in hun religieuze gebouwen, terwijl zij in het maatschappelijk verkeer met graagte volop aan de samenleving deelnemen in goed contact met de zittende burgerij! Deze mensen zijn volwaardige burgers (geworden), die volop Nederlanders zijn, wetsgetrouwe burgers en zo hoort het ook.

Het gedonder is begonnen toen de aanhang van de islam door steeds voortgaande immigratie en door een forse voortplantingsdrift zich snel vermeerderde en de gelovigen opgestookt werden door fundamentalistische salafisten om hun identiteit steeds nadrukkelijker openbaar in de samenleving zichtbaar te maken. Dit wordt vorm gegeven door het feit dat er in bepaalde steden van Europa massaal op straat door moslims het gebed wordt gehouden.

Dat doen zij omdat de theocratische islam de scheiding tussen geloof en staat niet erkent. Zij vinden dat zoiets een vondst van mensen is, daarom voor hun onacceptabel is en dat de islamitische wet voor iedereen moet gelden. Dus na elke vorm van westers toegeven aan islamitische expansie zullen absoluut nieuwe uitingen van de drang tot dominantie over de maatschappij toenemen. De uitholling van onze Joods-christelijke en humanistische waarden zal net zo lang door gaan totdat iedereen onder de onontkoombare invloed van de sharia valt.

Eén van de pijlers van de sharia is het verbod om de boodschap van de islam te beoordelen, en zeker wanneer men als bewijs koranteksten aanhaalt om aan te tonen dat het een walgelijke religie is. “Ongelovigen” hebben niet het recht om de islam te bekritiseren of zelfs maar te citeren. Gelovigen overigens hebben dat recht evenmin. Dat “ongelovigen” op eigen houtje de koran citeren, wordt in fundamentalistische kringen beledigend gevonden.

Het woord islam vertaalt men, zoals iedereen zou moeten weten, niet met vrede, maar met onderwerping! Ongeacht iedereen moet zich onderwerpen aan de islamitische leer en kritiek achterwegen laten.

Zonder dat het in het nieuws bekend is gemaakt heeft de tweede kamer een wet aangenomen dat de islam recht op bescherming geeft. Dat heeft een andere religie nog nooit voor elkaar gekregen. Ik voel mij door de tweede kamer steeds meer verraden en kan alleen maar, met gevaar voor eigen leven met mijn pen hier tegen protesteren. Ik zie de toekomst met lede ogen aan en ik heb het gevoel dat in de toekomst veel bloed vergoten gaat worden en in dat kader is zwijgen verraad.