Oliver Cowdery logeerde al een tijdje bij de ouders van Joseph Smith voordat hij de profeet ontmoette. In die tijd was Oliver in gebed gegaan en had hij de vredige verzekering gekregen dat de roeping en het werk van Joseph Smith goddelijk waren. Vervolgens reisde Oliver naar Harmony (Pennsylvania) om schrijver van Joseph te worden bij de vertaling van het Boek van Mormon. Vlak daarna had Oliver ‘nog meer getuigenis’ nodig van de verzekering die hij eerder had ontvangen. God openbaarde toen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Indien u een verder getuigenis verlangt, denk dan terug aan de nacht toen u Mij in uw hart aanriep om de waarheid van deze dingen te mogen weten. Heb Ik u daarover geen vrede in uw gemoed geschonken? Welk groter getuigenis kunt u hebben dan van God?” (L&V 6:22-23.) De Heilige Geest brengt dus vrede in ons gemoed.

Tijdens het avondmaal ontvang ik telkens weer een vrede die de Heilige Geest mij ingeeft. Als of er een voldoening in mijn gemoed ontstaat. Ik wordt daar heel gelukkig van. Door deze vrede lijkt het net alsof mijn ziel rust in God. In de eenheid onder elkaar, in die eerbiedige stilte, lijkt het net alsof wij gelijktijdig ons met God hebben verzoend. De weg ligt dan open om mijzelf te evalueren om te zien in welke situaties ik nog hoger kan komen in de verhoging die mij al ten deel is gevallen. Er ontstaat dan werkelijk in mezelf een gebroken hart en een verslagen geest, een totale overgave.

Zie, u hebt het niet begrepen; u hebt verondersteld dat Ik het u zou geven, terwijl u niet verder dacht dan alleen Mij te vragen. Maar zie, Ik zeg u dat u het in uw gedachten moet uitvorsen; daarna moet u Mij vragen of het juist is, en indien het juist is, zal Ik uw boezem in u doen branden; bijgevolg zult u voelen dat het juist is.” (L&V 9:7-8.)

Toen ik lid werd van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ leerde ik dat het niet goed is dat de mens alleen is, terwijl ik toen alleenstaand was. Je berijpt wel dat ik na drie echtscheidingen niet stond te popelen om weer aan een nieuwe relatie “huwelijk” te beginnen. Toch wilde ik gehoorzaam zijn en mijn oog viel op een zuster uit een andere wijk, maar voordat ik actie ging ondernemen ging ik eerst in gebed om mijn hemelse Vader te vragen of dit wel een goed plan was.

Ik ben ongeveer een maand daarmee bezig geweest, telkens in mijn gedachten uitvorsend om mijn hemelse Vader een mogelijke vraag voor te leggen. Zo werd ik geleid naar een van de belangrijkste zinnen uit mijn leven. Die zin luidt: “De vrouw die jij krijgt die moet je de regie geven.” De vrouw in kwestie die ik op het oog had was het dus niet.

Uit gehoorzaamheid bezocht ik speciale weekeinden en samenkomsten voor alleenstaanden in onze kerk en zo heb ik mijn lieveling leren kennen. Ik heb nog nooit in mijn leven informatie ontvangen die passender is dan die ene zin. Wat is zij een kanjer in het regelen, organiseren, in zuinigheid en geloofsdaden terwijl ik ook echt alles aan haar kan overlaten. Ik ben nu echt zielsgelukkig. Hiermee is dus het bewijs geleverd dat het echt waar is dat wij van God persoonlijke openbaring kunnen ontvangen. Later volgden er meer van zulke ervaringen.

Het gevoel van branden in mijn boezem heeft zich bij mij gemanifesteerd als een gevoel van zekerheid, die ik kan omschrijven als de overtuigingskracht van het : “aha” moment en dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.